รศ.พญ. กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์

จิตเวชผู้สูงอายุ

ประวัติการศึกษา

 • 2547 วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์สาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2543 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การบำบัดรักษาพิเศษ

 • โรคจิตเวชผู้ในสูงอายุ
 • จิตบำบัด
 • โรควิตกกังวล 
 • โรคซึมเศร้า 
 • โรคแพนิค
 • โรคเครียด 
 • โรคย้ำคิดย้ำทำ 
 • โรคจิตเภท 
 • โรคนอนไม่หลับ 
 • ความผิดปกติทางอารมณ์

งานวิจัย/งานตีพิมพ์

 • Gobhathai Sittironnarit. Geriatric psychiatry in Consultation-Liaison-Setting. In: Chantakarn S, Ratta-Apha W, Wannarit K, Pukrittayakamee P, Saisavoey N, editors. Geriatric Psychiatry in Consultation-Liaison Setting. Bangkok: Prayoonsan Thai Printing; 2017. p.181-93.
 • Charoensak S, Sittironnarit G.  Geriatric psychiatry. In: Sitdhiraksa N, Wannasewok K, Wannarit K, Pukrittayakamee P, Apinuntavech S, Ketuman S, editors. Siriraj’s Textbook of Psychiatry, DSM-5. Bangkok: Prayoonsan Thai Printing; 2015. p.635-47.
 • Sittironnarit G.  Anxiety disorders and obsessive-compulsive and related disorders. In: Sitdhiraksa N, Wannasewok K, Wannarit K, Pukrittayakamee P, Apinuntavech S, Ketuman S, editors. Siriraj’s Textbook of Psychiatry, DSM-5. Bangkok: Prayoonsan Thai Printing; 2015. p.411-30.
 • Sittironnarit G.  Acute anxiety and panic attack. In: Sitdhiraksa N, Wannasewok K, Wannarit K, Pukrittayakamee P, Apinuntavech S, Ketuman S, editors. Siriraj’s Textbook of Psychiatry, DSM-5. Bangkok: Prayoonsan Thai Printing; 2015. p.145-54.
 • Sittironnarit G. Common psychiatric emergency and aggressive patients. In: Chakorn T, Praprutkit N, Mansomboon A, Surabenchawong U, Nakhonchai T, Chaisirin W, editiors. First hour in emergency room 2014: evidence-based. Bangkok: PA living; 2014. p.122-33.
 • Sittironnarit G. Depression in the elderly. In: Charatcharoenwitthaya P, Katchamart W, Phisalprapa P, editors. Update in internal medicine 2014. Bangkok: Parbpim; 2014. p.437-48.
 • Sittironnarit G. Neuropsychiatric sympstoms in normal pressure hydrocephalus. In: Singhakant S, Ratta-apha W, Saisavoey N, Pariwatcharakul P, editors. Proceedings of Siriraj psychiatric practice: return to holistic approach; 2012 Mar 14-16; Bangkok, Thailand. Bangkok: Charansanitwong Printing; 2012. p.65-71.
 • Bussaratid S. Thongtang O. Kunarak G, editors. Psychiatric update 2007. Bangkok: Ruenkaew Printing; 2006.

วัน

เวลา

กรุณานัดหมายล่วงหน้า

กรุณานัดหมายล่วงหน้า