เรื่องราวของเรา

Hospital Overview

โรงพยาบาลแบงค็อก เมนทัล เฮลท์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต เป็นโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลเวชธานี ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพชั้นนำในระดับนานาชาติ

เนื่องจากปัจจุบันพบว่าปัญหาสุขภาพจิตมีแนวโน้มสูงขึ้นทั่วโลก เราได้ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาสุขภาพจิตที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต ความสัมพันธ์ และสุขภาพของผู้ป่วยและครอบครัว จึงมีการให้บริการทางการแพทย์ที่ครบวงจรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะบุคคลให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเป็นพิเศษ

ที่โรงพยาบาลแบงค็อก เมนทัล เฮลท์ เรามุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพจิตที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วยทุกคน โดยทีมทีมสหสาชาวิชาชีพมากประสบการณ์ ด้วยความเอาใจใส่และความเป็นมืออาชีพ พร้อมด้วยการรักษาที่ทันสมัย และสนับสนุนผู้ป่วยเพื่อช่วยให้พวกเขารับมือกับปัญหาด้านสุขภาพจิตและมีชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว

Vision

เป็นโรงพยาบาลสุขภาพจิตชั้นนำระดับโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Mission

ให้บริการผู้รับบริการทุกรายด้วยหัวใจและมาตรฐานทางการแพทย์ระดับโลก ผู้รับบริการแต่ละท่านจะได้รับประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพจิตที่แตกต่างกัน ด้วยแผนการรักษาเฉพาะบุคคลที่ออกแบบมาอย่างมืออาชีพ