โรคซึมเศร้า

Share

โรคซึมเศร้าเป็นสภาวะทางอารมณ์ที่มีความรู้สึกเศร้าเป็นอยู่นาน ทำให้สูญเสียความสนใจในกิจกรรมที่เคยทำแล้วรู้สึกสนุก/มีความสุข ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงาน และความสัมพันธ์กับผู้อื่น ถ้ามีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นรู้สึกว่าชีวิตไม่มีคุณค่าและไม่อยากมีชีวิตอยู่

อาการของโรคซึมเศร้า

อาการซึมเศร้าในโรคซึมเศร้านั้นจะแตกต่างจากความรู้สึกเศร้าโดยทั่วไป โดยจะมีอาการเกือบตลอดทั้งวัน เกือบทุกวันและไม่หายไปใน 2 สัปดาห์ อาการมีได้ตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงขั้นรุนแรง

อาการที่พบบ่อยในโรคซึมเศร้า

verify orange

รู้สึกซึมเศร้า หรือกระวนกระวาย

verify orange

รู้สึกว่างเปล่า

verify orange

สูญเสียความรู้สึกสนุก/มีความสุขในการทำกิจกรรมที่เคยชอบ

verify orange

มีความเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมการกิน/ความอยากอาหาร อาจมีการลดหรือเพิ่มของน้ำหนักแบบไม่เหมาะสม

verify orange

ความต้องการทางเพศลดลง

verify orange

รู้สึกหมดพลังงาน หมดไฟในการทำสิ่งต่าง ๆ

verify orange

มีอาการทางกาย เช่น ปวดตำแหน่งต่าง ๆ โดยไม่มีสาเหตุที่ทำให้มีอาการอย่างชัดเจน

verify orange

ไม่ใส่ใจดูแลตัวเอง

verify orange

มีปัญหาด้านพฤติกรรมการนอนหลับ

verify orange

ไม่สามารถจดจ่อกับการทำกิจกรรมใด ๆ ได้ ไม่มีสมาธิ

verify orange

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจสิ่งต่าง ๆ แย่ลง

verify orange

มีความรู้สึกผิดหรือรู้สึกไร้ค่า

verify orange

มีความรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่

เมื่อไหร่ที่ควรพบแพทย์

แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เมื่อมีอาการของโรคซึมเศร้าเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ หรืออาการผิดปกติที่เป็นนั้นมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน และความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

ภาวะฉุกเฉิน

การมีความรู้สึกอยากทำร้ายตนเองหรือรู้สึกไม่ต้องการมีชีวิตอยู่ ถือเป็นอาการแสดงที่ควรรีบพบแพทย์โดยด่วน

การวินิจฉัย

การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า ต้องอาศัยการซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางเพื่อประเมินอาการโดยละเอียด และอาจมีการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการในบางกรณี เนื่องจากมีโรคทางกายบางชนิดหรือการใช้ยา/สารบางอย่างที่มีผลทำให้มีอาการคล้ายโรคซึมเศร้าได้

การรักษา

โรคซึมเศร้าสามารถรักษาให้อาการดีขึ้นได้โดยใช้ยาต้านเศร้าร่วมกับการทำจิตบำบัดและพฤติกรรมบำบัด ถ้ามีอาการรุนแรงมากอาจต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยายาล