อารมณ์สองขั้ว

Share

โรคอารมณ์สองขั้ว

โรคอารมณ์สองขั้ว เป็นโรคที่มีอาการผิดปกติทางอารมณ์ โดยจะมีช่วงอารมณ์สุดขั้วแบบร่าเริงและซึมเศร้าสลับกัน โรคอารมณ์สองขั้วก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ความสัมพันธ์กับผู้อื่น และความสามารถในการทำงาน

อาการ

อาการของโรคอารมณ์สองขั้วอาจแตกต่างกันในแต่ละคน โดยจะมี 2 กลุ่มลักษณะอาการ คือ Mania (อารมณ์ดี คึกคัก สนุกสนานร่าเริง) และ Depression (ซึมเศร้า)

อาการช่วง Mania

อารมณ์ดี คึกคัก ครื้นเครง

พลังงานล้นเหลือ ทำกิจกรรมต่างๆปริมาณมาก

ความคิดพรั่งพรู พูดมาก

ไม่มีสมาธิ ถูกเบี่ยงเบนความสนใจได้ง่าย

หุนหันพลันแล่น

ไม่หลับไม่นอน

ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

อาการช่วง Depression

รู้สึกเศร้า ไม่มีความหวัง ไม่มีคุณค่า หรือรู้สึกผิด

อ่อนเพลีย เสียความสนใจในการทำกิจกรรมต่างๆที่เคยชอบ

ไม่มีสมาธิจดจ่อ

พฤติกรรมการกินเปลี่ยน

มีปัญหาการนอนหลับ

มีความคิดอยากตาย

เมื่อไหร่ที่ควรพบแพทย์

เมื่อมีอาการเข้าข่ายโรคอารมณ์สองขั้ว โดยมีอาการคงอยู่นาน ซึ่งต่างจากการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ธรรมดาโดยทั่วไป ควรพบแพทย์เพื่อรับการประเมินและรักษาอย่างเหมาะสม

ภาวะฉุกเฉิน

หากมีอาการรุนแรงในด้านต่อไปนี้ แนะนำให้พบแพทย์อย่างเร่งด่วน

มีความคิดอยากตาย

มีอาการทางจิต/อาการคล้ายโรคจิตเภทที่รุนแรง

กระสับกระส่ายมาก

ไม่สามารถดูแลตัวเองได้

การวินิจฉัย

โรคอารมณ์สองขั้วสามารถวินิจฉัยได้จากการซักประวัติโดยละเอียดร่วมกับการตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อแยกโรคจากภาวะอื่นที่ทำให้มีอาการคล้ายโรคอารมณ์สองขั้ว

การรักษา

โรคอารมณ์สองขั้วสามารถรักษาได้โดยใช้ยากลุ่มควบคุมอารมณ์ ยาต้านเศร้าและยารักษาอาการทางจิต ตามอาการร่วมกับการทำจิตบำบัด พฤติกรรมบำบัดและการปรับการใช้ชีวิตประจำวันกรณีมีอาการรุนแรงทางจิตหรือมีความคิดอยากตาย ควรได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล