วิตกกังวล

Share

โรควิตกกังวลทั่วไป

เป็นภาวะที่มีความวิตกกังวลมากเกินปกติในหลายๆเรื่องและเป็นเวลานาน จนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน และอาจพบร่วมกับอาการผิดปกติทางกาย เช่น อ่อนล้าง่าย ปวดเมื่อยตามร่างกาย เสียสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆ พฤติกรรมการนอนผิดปติ เป็นต้น

อาการของโรควิตกกังวลทั่วไป

เครียดและวิตกกังวลมากผิดปกติเป็นเวลานานเรื้อรัง

ตื่นตระหนกง่าย ไม่สบายใจตลอดเวลา

ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกวิตกกังวลได้

อ่อนเพลียง่าย

ไม่มีสมาธิ สูญเสียความสามารถในการจดจ่อทำกิจกรรมต่างๆ

มีอาการทางกาย เช่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะเรื้อรัง ปวดท้อง ปวดตามที่ต่างๆโดยหาสาเหตุไม่ได้แน่ชัด

มีปัญหาพฤติกรรมการนอน

โดยอาการเหล่านี้เป็นอยู่นานเกิน 6 เดือน และไม่ได้เกิดจากโรคทางกายที่แน่ชัดอื่นๆ

ควรพบแพทย์

ถ้าอาการวิตกกังวลนั้นเป็นมากและนาน ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกกังวลนั้นได้ จนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน หรือความสัมพันธ์กับผู้อื่น มีอาการซึมเศร้าร่วมด้วยหรืออาการวิตกกังวลนั้นมีผลให้เกิดโรคทางกายตามมา ควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษา

ภาวะฉุกเฉิน

ถ้าอาการวิตกกังวลเป็นมากจนมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยหรือมีความคิดอยากตาย ควรรีบพบแพทย์โดยด่วน

การวินิจฉัย

มีอาการสงสัยภาวะวิตกกังวลทั่วไป จะได้รับการประเมินละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง ทั้งจากการซักประวัติ ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา ตรวจร่างกาย และอาจร่วมกับการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการเพื่อพิจารณาแยกโรคทางกายอื่นๆที่อาจทำให้เกิดอาการคล้ายโรควิตกกังวลได้

การรักษา

โรควิตกกังวลทั่วไปสามารถรักษาได้ด้วย การใช้ยา การรักษาทางจิตบำบัดและ พฤติกรรมบำบัด ผู้ป่วยจะสามารถมีอาการดีขึ้นได้เมื่อได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง