วิตกกังวล

Share

โรควิตกกังวลทั่วไป

เป็นภาวะที่มีความวิตกกังวลมากเกินปกติในหลายๆเรื่องและเป็นเวลานาน จนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน และอาจพบร่วมกับอาการผิดปกติทางกาย เช่น อ่อนล้าง่าย ปวดเมื่อยตามร่างกาย เสียสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆ พฤติกรรมการนอนผิดปติ เป็นต้น

อาการของโรควิตกกังวลทั่วไป

verify orange

เครียดและวิตกกังวลมากผิดปกติเป็นเวลานานเรื้อรัง

verify orange

ตื่นตระหนกง่าย ไม่สบายใจตลอดเวลา

verify orange

ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกวิตกกังวลได้

verify orange

อ่อนเพลียง่าย

verify orange

ไม่มีสมาธิ สูญเสียความสามารถในการจดจ่อทำกิจกรรมต่างๆ

verify orange

มีอาการทางกาย เช่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะเรื้อรัง ปวดท้อง ปวดตามที่ต่างๆโดยหาสาเหตุไม่ได้แน่ชัด

verify orange

มีปัญหาพฤติกรรมการนอน

โดยอาการเหล่านี้เป็นอยู่นานเกิน 6 เดือน และไม่ได้เกิดจากโรคทางกายที่แน่ชัดอื่นๆ

ควรพบแพทย์

ถ้าอาการวิตกกังวลนั้นเป็นมากและนาน ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกกังวลนั้นได้ จนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน หรือความสัมพันธ์กับผู้อื่น มีอาการซึมเศร้าร่วมด้วยหรืออาการวิตกกังวลนั้นมีผลให้เกิดโรคทางกายตามมา ควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษา

ภาวะฉุกเฉิน

ถ้าอาการวิตกกังวลเป็นมากจนมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยหรือมีความคิดอยากตาย ควรรีบพบแพทย์โดยด่วน

การวินิจฉัย

มีอาการสงสัยภาวะวิตกกังวลทั่วไป จะได้รับการประเมินละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง ทั้งจากการซักประวัติ ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา ตรวจร่างกาย และอาจร่วมกับการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการเพื่อพิจารณาแยกโรคทางกายอื่นๆที่อาจทำให้เกิดอาการคล้ายโรควิตกกังวลได้

การรักษา

โรควิตกกังวลทั่วไปสามารถรักษาได้ด้วย การใช้ยา การรักษาทางจิตบำบัดและ พฤติกรรมบำบัด ผู้ป่วยจะสามารถมีอาการดีขึ้นได้เมื่อได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง