สมาธิสั้น

Share

ภาวะสมาธิสั้น (ADHD) เป็นความผิดปกติทางพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการขาดสมาธิ ภาวะหุนหันพลันแล่น และ/หรือ ภาวะประพฤติโดยขาดการควบคุมตนเองอย่างต่อเนื่อง ADHD เป็นหนึ่งในความผิดปกติของระบบประสาททางพัฒนาการที่พบบ่อยในวัยเด็กและอาจดำเนินต่อไปจนถึงวัยรุ่นและผู้ใหญ่

อาการของ ADHD สามารถรบกวนกิจกรรมประจำวันและความสัมพันธ์ และส่งผลต่อผลการเรียนของเด็กและวัยรุ่นได้

อาการที่พบได้

บางคนมีอาการขาดสมาธิเป็นหลัก ในขณะที่บางคนมีอาการหุนหันพลันแล่นเป็นหลัก และอาการอาจมีความรุนแรงตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรง

verify orange

ขาดสมาธิ – มีปัญหาในการรักษาสมาธิ
ในเด็ก – ถูกรบกวนได้ง่าย มีปัญหาในการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

verify orange

หุนหันพลันแล่น – มีพลังงานมากเกินไปหรือพูดและเคลื่อนไหวมากเกินควร
ในเด็ก – ไม่สามารถนั่งนิ่งหรืออยู่เงียบได้เมื่อจำเป็น วู่วามเร็ว และทำผิดพลาดโดยประมาท

verify orange

ประพฤติโดยขาดการควบคุม – กระทำโดยขาดการคิดหรือขาดการควบคุมตนเอง
ในเด็ก – กระทำไปก่อนคิด บ่อยครั้งที่รบกวน ยากที่จะรอคอย อาจทำสิ่งต่าง ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

อาการ ADHD ในผู้ใหญ่อาจรวมถึง

verify orange

ความยุ่งเหยิงและปัญหาในการจัดลำดับความสำคัญ

verify orange

ทักษะการบริหารจัดการเวลาไม่ดี

verify orange

ปัญหาในการมุ่งสมาธิกับงาน

verify orange

มีปัญหากับการทำหลายอย่างพร้อมกัน

verify orange

ความอดทนต่ำ

verify orange

อารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อย

verify orange

โมโหร้อนง่าย

verify orange

มีปัญหาในการจัดการกับความเครียด

เมื่อไรควรพบแพทย์

หากสงสัยว่ามีอาการของ ADHD ควรได้รับการประเมินเพิ่มเติมอย่างละเอียด

ภาวะฉุกเฉิน

โดยปกติแล้ว ภาวะสมาธิสั้นไม่มีภาวะฉุกเฉินใดๆเกี่ยวข้อง

การวินิจฉัย

ไม่มีการทดสอบเพียงอย่างเดียวสำหรับการวินิจฉัย ADHD เนื่องจากความบกพร่องบางประเภทในการเรียนรู้อาจมีอาการคล้ายคลึงกัน ควรมีการตรวจทางการแพทย์ รวมถึงการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นและการได้ยิน เพื่อกำจัดปัญหาอื่นที่มีอาการคล้ายคลึงกับ ADHD ได้

ADHD มี 3 ประเภทหลักคือ

verify orange

ประเภทขาดสมาธิเป็นหลัก

verify orange

ประเภทหุนหันพลันแล่นเป็นหลัก

verify orange

ประเภทรวม

การวินิจฉัยจะขึ้นอยู่กับการมีอาการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งและสังเกตได้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

การรักษา

verify orange

สำหรับเด็ก – แม้จะไม่มีการรักษาให้หายขาด แต่สามารถควบคุมอาการได้ด้วยการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างเหมาะสม คำแนะนำและการสนับสนุนสำหรับผู้ปกครองและเด็กที่ได้รับผลกระทบ ควบคู่ไปกับการให้ยาถ้าจำเป็น

verify orange

สำหรับผู้ใหญ่ – การให้ยามักเป็นการรักษาที่เสนอก่อน อาจมีการบำบัดทางจิตวิทยา เช่น การบำบัดพฤติกรรมเชิงรู้คิด (CBT) ร่วมด้วย