โรคเครียดหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรง

Share

posttraumatic stress disorder(PTSD),Acute stress disorder(ASD)

โรคที่เกิดหลังจากที่ผู้ป่วยพบเห็นหรือเผชิญกับเหตุการณ์ที่รุนแรง เช่น ภาวะสงคราม อุบัติเหตุร้ายแรง ถูกทารุณกรรม ถูกข่มขืน ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรง และก่อให้เกิดอาการทางจิตเวช โดยทั่วไปอาการมักเกิดหลังประสบเหตุทันที

อาการ

verify-orange

การรู้สึกถึงประสบการณ์การตกอยู่ในเหตุการณ์รุนแรงที่ผ่านมาซ้ำ ๆ ไม่ว่าจะหลับหรือตื่น

verify-orange

การหลีกเลี่ยงสิ่งเร้าที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ และมีอาการตื่นตัวง่าย

verify-orange

อาการหวาดกลัวอย่างรุนแรง

verify-orange

รู้สึกไร้ทางออก ซึมเศร้า วิตกกังวล

verify-orange

มีปัญหาด้านสมาธิความจำ

verify-orange

รับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวผิดไปจากความเป็นจริง เช่น มองเห็นตัวเองราวกับมองจากมุมของผู้อื่น ตกอยู่ในภาวะงุนงง หรือรู้สึกเวลาช้าลง

เมื่อไหร่ที่ควรพบแพทย์

เมื่อมีอาการผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การทำงาน และความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

ภาวะฉุกเฉิน

หากมีความรู้สึกไม่อยากอยู่ มีความคิดอยากตายหรืออยากทำร้ายตัวเอง

การวินิจฉัย

จิตแพทย์จะซักประวัติ ตรวจร่างกาย อาจมีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม ส่วนกรณีสงสัยว่าอาจมีโรคทางกายที่ทำให้มีอาการคล้ายPTSD เช่น โรคลมชัก โรคทางจิตที่เกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ และมีการประเมินหาโรคร่วมทางจิตเวชอื่น ๆ เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และการติดสารเสพติด

การรักษา

รักษาด้วยยา ร่วมกับการทำจิตบำบัด โดยมีการทำจิตบำบัดหลายรูปแบบ เช่น ความคิดพฤติกรรมบำบัด หรือ(cognitive behavior therapy) ,วิธีบำบัดบาดแผลทางใจ หรือ (Eye movement desensitization and reprocessing) , การบำบัดความกลัวด้วยการเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัว หรือ (Exposure therapy)