บริการของเรา

บริการผู้ป่วยใน

บริการผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลแบงค็อก เมนทัล เฮลท์ ให้ความสำคัญและใส่ใจในการดูแลรักษาผู้รับบริการ โดยมีห้องพักผู้ป่วยในจำนวน 30 เตียง ที่จะอำนวยความสะดวกและให้ความเป็นส่วนตัวในระหว่างการรักษา เพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่น สบายใจ พร้อมที่จะเข้ารับการรักษา ทำจิตบำบัด และกิจกรรมบำบัด ซึ่งอยู่ในความดูแลของทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้น

ห้องพักผู้ป่วย

โรงพยาบาลแบงค็อก เมนทัล เฮลท์ มีห้องผู้ป่วยใน 3 ประเภท ได้แก่

ห้อง Suite
ห้อง Standard Corner
ห้อง Standard