ข้อมูลสุขภาพจิต

กุมภาพันธ์ 22, 2024
การเรียนรู้บกพร่อง รักษาได้ ถ้าเข้าใจ

หนึ่งในปัญหาที่ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนมักพบบ่อย คือ ลูกเรียนไม่ทันเพื่อน ผลการเรียนของลูกไม่ดี หรือมีการสอบตกในบางวิชา สถานการณ์เหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเป็นโรค Learning Disorder

กุมภาพันธ์ 19, 2024
รับมือปัญหาเรื่องเพื่อนในวัยรุ่น

​ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วงชีวิตวัยรุ่นหลายคนมักใช้เวลาอยู่กับ“เพื่อน”เป็นส่วนใหญ่ และเพื่อนก็มักจะมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการทางจิตใจของวัยรุ่น

กุมภาพันธ์ 16, 2024
3 กลุ่มอาการโรคจิตเภท

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นภาวะทางจิตเวชที่ส่งผลต่อความคิด การรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม โดยผู้ป่วยโรคจิตเภทมักมีอาการหลงผิด

กุมภาพันธ์ 15, 2024
เกษียณอย่างไร ให้สำราญ

การเกษียณจากการทำงานเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิต ซึ่งอาจส่งผลทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ปัญหาสุขภาพจิตที่พบในวัยเกษียณนั้นมีสาเหตุจากหลายปัจจัย

กุมภาพันธ์ 14, 2024
สังเกตก่อนสาย ลูกชอบเอาแต่ใจ ใช่ ”ฮ่องเต้ซินโดรม” หรือเปล่า?

การที่เด็กมีอารมณ์ ความรู้สึกเอาแต่ใจบ้างในบางครั้ง ถือเป็นเรื่องปกติที่ตัวเขาเองยังจัดการอารมณ์ได้ไม่ดีพอเท่ากับผู้ใหญ่ แต่หากเด็กเริ่มมีลักษณะนิสัยเอาแต่ใจ

กุมภาพันธ์ 13, 2024
4 วิธีรับมือจากความสูญเสีย

หากพูดถึง "การสูญเสีย"  เป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนต้องพบเจอ เช่น สูญเสียของรัก ทรัพย์สิน และบุคคลอันเป็นที่รัก แต่หลายคนยังไม่ทันได้เตรียมตัว

กุมภาพันธ์ 12, 2024
สิ่งเสพติด เลิกขาดได้ รักษาได้ด้วยจิตบำบัด

การติดยาเสพติดถือเป็นปัญหาด้านจิตเวช องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดให้โรคติดยาเสพติด (Substance Use Disorder) เป็นกลุ่มของโรคทางจิตเวช

กุมภาพันธ์ 12, 2024
1 ในสาเหตุของโรคซึมเศร้า อาจมาจากพันธุกรรม

พันธุกรรม ถือเป็นหนึ่งในสาเหตุ ของการเกิดโรคซึมเศร้าได้ โดยมีการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีคนในครอบครัวเป็นโรคซึมเศร้า มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ที่ไม่มีประวัติในครอบครัว

กุมภาพันธ์ 12, 2024
ความลับของรอยยิ้ม ความสดใส แต่ภายในใจอาจซ่อนความเศร้า

ในสังคมปัจจุบัน ผู้คนมักเผชิญความกดดันและความเครียดมากมายเช่น ปัญหาเศรษฐกิจ การทำงาน  ทำให้หลายคนจึงเลือกสวมหน้ากากปกปิดอารมณ์ที่แท้จริง