แนวทางรับการรักษา

คำแนะนำสำหรับญาติ

Here are the visiting policies:

  • โรงพยาบาลอนุญาตให้ผู้เยี่ยมสามารถเข้าเยี่ยมผู้ป่วยได้เฉพาะในช่วงเวลาที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น
  • ผู้เยี่ยมต้องได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมจากโรงพยาบาลก่อนเท่านั้น
  • ห้ามพกพาหรือใช้สารเสพติด, บุหรี่, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าในโรงพยาบาล หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย
  • อาหารหรือสิ่งของฝากผู้ป่วย ต้องได้รับการตรวจและอนุญาตจากผู้ดูแลรักษาก่อนทุกครั้ง
  • ห้ามนำสิ่งที่อาจใช้ในการทำร้ายตนเองและผู้อื่นเข้าในหอผู้ป่วยในหรือมอบให้ผู้ป่วย เช่น เข็มขัด เชือกผูกรองเท้า ไฟแช็ค วัสดุจุดไฟ ของมีคม ที่โกนหนวด แก้ว เป็นต้น
  • ห้ามถ่ายรูปหรือภาพเคลื่อนไหวทุกชนิดในหอผู้ป่วย หากฝ่าฝืนทางโรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องดำเนินการขอให้ลบภาพ และอาจมีความตามกฎหมาย
  • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิด, อาหารหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรง เช่น ทุเรียน เข้ามาในบริเวณโรงพยาบาล