แนวทางรับการรักษา

แนวทางรับการรักษา

บริษัทโรงพยาบาลแบงค็อก เมนทัล เฮลท์ มุ่งเน้นการให้บริการ ประเมินและรักษาปัญหาสุขภาพจิตที่หลากหลาย เรามีทีมสหสาชาวิชาชีพที่มากประสบการณ์ ได้แก่ จิตแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา และนักกิจกรรมบำบัด ร่วมกันวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคล เพื่อให้ได้รับการดูแลฟื้นฟูสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเอาใจใส่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ทุกขั้นตอนเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย รวมถึงคำแนะนำต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นในระยะยาว