แนวทางรับการรักษา

การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล

การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล

บริษัทโรงพยาบาลแบงค็อก เมนทัล เฮลท์ มุ่งเน้นการให้บริการ ประเมินและรักษาปัญหาสุขภาพจิตที่หลากหลาย เรามีทีมสหสาชาวิชาชีพที่มากประสบการณ์ ได้แก่ จิตแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา และนักกิจกรรมบำบัด ร่วมกันวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคล เพื่อให้ได้รับการดูแลฟื้นฟูสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเอาใจใส่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ทุกขั้นตอนเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย รวมถึงคำแนะนำต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นในระยะยาว

ขั้นตอนของการรับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

หลังจากทำการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและแผนการรักษาแล้ว ผู้ป่วยจะถูกขอให้เซ็นเอกสารก่อนเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ได้แก่ เอกสารแสดงความยินยอมเข้ารับการรักษา และเอกสารแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลการรักษา ในกรณีที่จำเป็นต่อการรักษาพยาบาล

ข้อมูลที่ควรทราบเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

 • เมื่อได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาตามโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อช่วยให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
 • เจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องพักและแผนการรักษา
 • หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลได้ตลอดเวลา
 • ครอบครัวและเพื่อน ๆ สามารถเข้าเยี่ยมได้ในเวลาที่กำหนด
 • สามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้หากมีข้อกังวลเกี่ยวกับผู้เข้าเยี่ยม
 • ด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัว ทางโรงพยาบาล ไม่อนุญาตให้ทำการถ่ายภาพ, ถ่ายวิดีโอ, หรืออัดเสียงใด ๆ ที่โรงพยาบาลตลอดการรักษาตัวในโรงพยาบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวและทรัพย์สินที่ต้องการในระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล

ทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมเสื้อผ้าประจำวันสำหรับผู้ป่วยไว้ในห้องผู้ป่วย

 • เนื่องจากนโยบายของทางโรงพยาบาลไม่มีการจัดเตรียมยาสำหรับโรคประจำตัวของผู้ป่วย จึงขอแนะนำให้ผู้ป่วยนำยาทุกชนิดที่ใช้ประจำมาที่โรงพยาบาลด้วย เนื่องจากต้องให้ทีมเภสัชกรทำการตรวจสอบยาสำหรับโรคประจำตัวของผู้ป่วยก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
 • ระหว่างที่ผู้ป่วยรับการรักษาในโรงพยาบาล การให้ยาที่จำเป็นกับผู้ป่วยทั้งหมดจะดำเนินการโดยทีมเภสัชกรของบริษัทโรงพยาบาลแบงค็อก เมนทัล เฮลท์ ซึ่งเป็นตามนโยบายของโรงพยาบาล

ขอแนะนำให้ผู้ป่วยนำของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น แว่นตา หรืออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น เช่น เครื่องช่วยฟังหรืออุปกรณ์ช่วยในการมองเห็นมาด้วย

โรงพยาบาลขอแนะนำให้เก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ที่บ้าน หากมีการนำทรัพย์สินที่มีค่าติดตัวมาด้วยทางโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ

ของส่วนตัวที่ถูกจำกัดการใช้ในโรงพยาบาล

ทางโรงพยาบาลอาจมีข้อจำกัดในการใช้งานของอุปกรณ์บางประเภท เช่น โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ในพื้นที่ของโรงพยาบาล กรุณาตรวจสอบนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์กับเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการแพทย์ก่อนนำมาใช้งาน

ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย ทางโรงพยาบาลไม่อนุญาตให้นำสิ่งของเหล่านี้เข้ามาในโรงพยาบาล

 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • สารเสพติดทุกชนิด
 • มีดโกน , เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า
 • ปืน , อาวุธ
 • มีด , กรรไกร , ของมีคมทุกชนิด
 • กล้องถ่ายรูป , เครื่องบันทึกวิดีโอ
 • ขวดแก้ว
 • ไม้ขีดไฟ , ไฟแช็ค
 • ถุงพลาสติก
 • เชือก , เชือกรองเท้า
 • บุหรี่ , บุหรี่ไฟฟ้า
 • กระจก
 • กรอบรูปแก้ว

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยใน

สามารถเยี่ยมผู้ป่วยตั้งแต่เวลา 11:00 น. ถึง 20:00 น.

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าเยี่ยมมาในเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนและโปรแกรมการรักษาของผู้ป่วย

โรงพยาบาลจะจัดเตรียมอาหารไปยังห้องพักของผู้ป่วยตามเวลา ผู้ป่วยสามารถเลือกอาหารที่ต้องการในแต่ละวันได้ แต่หากผู้ป่วยต้องการอาหารจากภายนอกโรงพยาบาลควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทุกครั้ง

พยาบาลจะตรวจสอบตำแหน่งที่อยู่และความปลอดภัยของผู้ป่วยทุก ๆ 1 ชั่วโมง ตลอดทั้งวัน รวมถึงการดูแลผู้ป่วยผ่านกล้องวงจรปิดตามคำสั่งของแพทย์ หากผู้ป่วยกำลังนอนหลับ พยาบาลจะเข้าห้องผู้ป่วยเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยปกติดี

ทีมสหสาขาวิชาชีพจะมีการรักษาดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยทำร้ายตัวเอง ทำร้ายผู้อื่น และทำลายทรัพย์สิน ทั้งนี้ บางครั้งผู้ป่วยอาจมีพฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทางทีมการรักษาอาจจำเป็นต้องใช้การผูกมัดหรือการกักกันชั่วคราวเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยลดความโกรธหรือความกลัวลงและสามารถควบคุมตัวเองได้ในที่สุด