นพ. อภิชาติ จริยาวิลาศ

จิตเวชผู้ใหญ่

ประวัติการศึกษา

 • 2550 วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์
 • 2547 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การบำบัดรักษาพิเศษ

 • โรควิตกกังวล
 • โรคซึมเศร้า
 • โรคแพนิค
 • โรคเครียด, ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
 • โรคย้ำคิดย้ำทำ
 • โรคจิตเภท
 • โรคนอนไม่หลับ
 • โรคอารมณ์สองขั้ว (ไบโพลาร์)
 • ภาวะผิดปกติทางจิตหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรง (PTSD)
 • โรคสมองเสื่อม
 • โรคจิตหลงผิด

งานวิจัย/งานตีพิมพ์

 • Effects of paliperidone extended release on hostility among Thai patients with schizophrenia by Apichat Jariyavilas [Dovepress Neuropsychiatr Dis Treat. 2017; 13: 141-146.]., 01/2017
 • A naturalistic investigat ion of Thai depressed patients with agomelatine-based treatment by A. Jariyavilas [European Neuropsychopharmacology
 • Paliperidone ER Functional ity, Efficacy and Tolerability (PERFECT Study), 01/2009
 • Validity of the Thai version of the Pittburgh Sleep Quality Index (PSQI), 01/2006
 • I will survive, the story of 3 HIV-infected children, There families and stigmatization they faced, 01/2003

วัน

เวลา

พฤหัสบดี

16.30 – 20.00

นพ. อภิชาติ จริยาวิลาศ