พญ.วรรณพักตร์ วิวัฒน์วงศา

จิตเวชศาสตร์

Specialty

  • จิตเวช

Qualifications

  • จิตเวช

Educations

  • 2551 พบ. วว. จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น(วุฒิบัตร สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น) คณะแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • 2543 แพทยศาสตร์บัณทิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Board certifications

  • Certificate of attendance: Cognitive behavioral therapy for the children & adolescent psychiatrists & mental health professionals at The child & adolescent mental health rajanagarindra institute
  • 2018 Certificate of attendance : Creativity & CBT at ชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย (CAT)
  • 2018 การเล่นบำบัดโดยใช้ถาดทราย (Santray Therapy ) at The child & adolescent mental health rajanagarindra institute
  • 2018 Certificate of attendance : EMDR therapy & EMDR therapy for adolescents at EMDR association Thailand & CU psychotrauma Centre & Chulalongkorn University

Professional membership

  • สมาชิกแพทยสภา

วัน

เวลา

วันศุกร์

17:00 – 20:00

วันอาทิตย์

09:00 – 12:00