พญ.จุติภัสร์ มโนมัยวิบูลย์

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ประวัติการศึกษา

  • 2565 วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2560 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การบำบัดรักษาพิเศษ

  • สมาธิสั้น
  • โรคทางจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น

การตรวจประเมินพิเศษ

  • คัดกรองปัญหาการเรียน

วัน

เวลา

พุธ สัปดาห์ที่ 1 และ 3

16.00 – 19.00 น.