พญ.จุติภัสร์ มโนมัยวิบูลย์

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ประวัติการศึกษา

  • 2565 วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2560 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การบำบัดรักษาพิเศษ

  • สมาธิสั้น
  • โรคทางจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น

การตรวจประเมินพิเศษ

  • คัดกรองปัญหาการเรียน

วัน

เวลา

วันอังคาร

16:00 – 18:00

จุติภัสร์ มโนมัยวิบูลย์