กนกวรรณ จิรทองคำโชติ

จิตบำบัด

ประวัติการศึกษา

 • 2566 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการและจิตพยาธิวิทยา สถาบันจิตเวชศาสตร์ จิตวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยคิงส์ คอลเลจ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ (ทุนรัฐบาลอังกฤษ)
 • 2551 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

คุณวุฒิ

 • 2020 EMDR Trainer in Training, EMDR Asia Association
 • 2017 EMDR Europe Accredited Consultant, EMDR Europe Association

การบำบัดรักษาพิเศษ

 • ความเครียดและการบาดเจ็บทางใจ
  • เหตุการณ์ร้ายแรง
  • อุบัติเหตุ
  • ภาวะเศร้าโศกจากการสูญเสีย
  • บาดแผลทางใจที่เกิดขึ้นในช่วงวัยเด็ก
  • บาดแผลทางใจจากความสัมพันธ์
  • ความรุนแรงในครอบครัว 
 • โรคที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและบาดแผลทางใจ
  • ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
  • ภาวะเครียดแบบเฉียบพลัน
  • โรคเครียดภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
  • โรคเครียดภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญแบบซับซ้อน
 • โรควิตกกังวล
  • โรคกังวลต่อการแยกจาก
  • โรคกังวลต่อการเข้าสังคม
  • โรคกังวลทั่วไป
  • โรคกลัว

การตรวจประเมินพิเศษ

 • การจิตบำบัดแบบ EMDR

งานวิจัย/งานตีพิมพ์

 • 2565 หนังสือเรื่องการปฐมพยาบาลทางใจ
 • 2563 หนังสือเรื่องการดูแลตนเองและการรับมือกับความเครียดเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

วัน

เวลา

จันทร์

10.00 – 19.00

อังคาร

10.00 – 19.00

อาทิตย์

10.00 – 19.00

กนกวรรณ จิรทองคำโชติ