นพ.ณชารินทร์ พิภพทรรศนีย์

จิตเวชผู้ใหญ่

ประวัติการศึกษา

 • 2566 จิตแพทย์เฉพาะทางด้านความผิดปกติในการรับประทานอาหารในเด็กและวัยรุ่น ณ ศูนย์ความเป็นเลิศ ทางด้านความผิดปกติทางการรับประทานอาหาร (MCCAED), Maudsley Hospital, ประเทศอังกฤษ
 • 2566 หลักสูตรจิตวิเคราะห์ Institute of Psychoanalysis ประเทศอังกฤษ
 • 2565 แพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ Maudsley Hospital และ Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King’s College London ประเทศอังกฤษ
 • 2559 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

การบำบัดรักษาพิเศษ

 • จิตบำบัดรายบุคคล
 • ครอบครัวบำบัด
 • ความผิดปกติทางการรับประทานอาหาร
 • โรคซึมเศร้า
 • ความผิดปกติทางอารมณ์
 • โรควิตกกังวล
 • โรคย้ำคิดย้ำทำ
 • โรคจิตเภท
 • ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
 • ภาวะสมองเสื่อม
 • บุคลิกภาพแปรปรวน

งานวิจัย/งานตีพิมพ์

 • Phiphopthatsanee N. Sertraline-Induced Urinary Incontinence in Adolescent: A Case Report. BJPsych Open. 2023 Jul 7;9(Suppl 1):S127. doi: 10.1192/bjo.2023.356. PMCID: PMC10345727.
 • Therdyothin A, Phiphopthatsanee N, Wajanavisit W, Woratanarat P, Laohajaroensombat S, Tawonsawatruk T. Is ankle fracture related to low bone mineral density and subsequent fracture? A systematic review. Osteoporosis Sarcopenia. 2020;6(3):151-159. doi:10.1016/j.afos.2020.08.003
 • Radua, J., Ramella-Cravaro, V., Ioannidis, J. P.A., Reichenberg, A., , Phiphopthatsanee, N., Amir, T., Yenn Thoo, H., Oliver, D., Davies, C., Morgan, C., McGuire, P., Murray, R. M. and Fusar-Poli, P. (2018), What causes psychosis? An umbrella review of risk and protective factors. World Psychiatry, 17: 49-66. doi:10.1002/wps.20490
 • Marukatat C, Phiphopthatsanee N, Nimnuan C, Srikiatkhachorn A, Wang S-J. Epidemiology of headache. MedLink Neurology: The Information Resource for Clinical Neurology. Available from: http://www.medlink.com/article/epidemiology_of_headache
 • Phiphopthatsanee N, Marukatat C, Nimnuan C, Srikiatkhachorn A, Wang S-J. Migraine: psychiatric comorbidities. MedLink Neurology: The Information Resource for Clinical Neurology. Available from: http://www.medlink.com/article/migraine_psychiatric_comorbidities
 • Wanasuntronwong A, Phiphopthatsanee N, Srikiatkhachorn A. Chapter 3: Migraine and Its Psychiatric Comorbidities. In: Amygdala: Mechanisms, Structure and Role in Disease. New York: Nova Science Publishers; 2018

วัน

เวลา

จันทร์

08:00 - 20:00

อังคาร

08:00 - 16:00

พุธ

08:00 - 13:00

ศุกร์

08:00 - 20:00

อาทิตย์

08:00 - 16:00

นพ.ณชารินทร์ พิภพทรรศนีย์