นพ.นิรันดร์ วิเชียรทอง

จิตเวชผู้ใหญ่

ประวัติการศึกษา

 • 2566 ทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับผู้ใหญ่ จิตเวชปฏิบัติ ประชุมวิชาการศิริราชออนไลน์
 • 2562 จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาโดยใช้สติบำบัด(MBTC) การประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47
 • 2543 วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา2537 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การบำบัดรักษาพิเศษ

 • โรควิตกกังวล
 • โรคซึมเศร้า
 • โรคแพนิค
 • โรคเครียด, ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
 • โรคย้ำคิดย้ำทำ
 • โรคจิตเภท
 • โรคนอนไม่หลับ
 • โรคอารมณ์สองขั้ว (ไบโพลาร์)
 • ภาวะผิดปกติทางจิตหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรง (PTSD)
 • โรคทางจิตเวชที่มีอาการทางกาย (Somatoform Disorder)
 • โรคสมองเสื่อม
 • โรคจิตหลงผิด

วัน

เวลา

วันจันทร์

09.30 – 12.30

วันพฤหัสบดี

09.30 – 16.00

นพ.นิรันดร์ วิเชียรทอง