พญ. วิชญ์วรี ธีร์ธัญสิริ

จิตเวชผู้ใหญ่

ประวัติการศึกษา

 • 2562 วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • 2556  แพทยศาสตรบัณทิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

การบำบัดรักษาพิเศษ

 • โรคซึมเศร้า
 • โรคแพนิค และ PTSD
 • โรคเครียด, ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
 • โรคย้ำคิดย้ำทำ
 • โรคจิตเภท
 • โรคนอนไม่หลับ
 • โรคอารมณ์สองขั้ว (ไบโพลาร์)
 • ปัญหาภาวะเสพติด (สาร พฤติกรรม)
 • โรคจิตหลงผิด
 • ปัญหาด้านพฤติกรรม
 • ปัญหาด้านความรักและความสัมพันธ์
 • ปัญหาภายในครอบครัว
 • ปัญหาในที่ทำงาน
 • ภาวะทางจิตเวชที่เกี่ยวข้องกับการบิน
 • การทำจิตบำบัด

วัน

เวลา

อาทิตย์

13.00-18.00