3 สาเหตุที่ทำให้คนคิดสั้น ฆ่าตัวตาย

Share
3 สาเหตุที่ทำให้คนคิดสั้น ฆ่าตัวตาย
3 สาเหตุที่ทำให้คนคิดสั้น ฆ่าตัวตาย

​จากข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย พบว่าในปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยที่ฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่า 4,000 คน คิดเป็นอัตราส่วน 7.09 ต่อประชากรแสนคน และเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง 4 เท่า ซึ่งสาเหตุการฆ่าตัวตายมีหลายประการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

  1. มีปัญหาสุขภาพจิต เช่น โรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการฆ่าตัวตาย, โรควิตกกังวล ผู้ป่วยมักรู้สึกกังวล กลัว วิตกกังวลจนควบคุมไม่ได้, โรคย้ำคิดย้ำทำ ผู้ป่วยมักมีความคิดวนเวียน พฤติกรรมซ้ำ ๆ, โรคทางจิตอื่น ๆ เช่น โรคจิตเภท โรคอารมณ์สองขั้ว
  2. มีปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาครอบครัว, ปัญหาการเงิน, ปัญหาความสัมพันธ์, ปัญหาสุขภาพ ทรมานจากอาการป่วย, และปัญหาการเรียน มีความรู้สึกกดดัน
  3. มีปัญหาสังคม เช่น การถูกกลั่นแกล้ง ถูกบูลลี่, การถูกเลือกปฏิบัติ จนเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ, ปัญหาความรุนแรง, และปัญหาเศรษฐกิจ ว่างงาน

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจกระตุ้นให้เกิดฆ่าตัวตาย เช่น พันธุกรรม พบว่ามีงานวิจัยบางชิ้นบ่งชี้ว่า พันธุกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตาย, การใช้สารเสพติดส่งผลต่ออารมณ์ ความคิด พฤติกรรม เพิ่มความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย, และการเสพข่าวเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายและเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ

ทั้งนี้ การฆ่าตัวตายเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมที่ทุกคนสามารถช่วยป้องกันได้ โดยการหมั่นสังเกตสัญญาณเตือนจากคนใกล้ตัว คอยพูดคุยให้กำลังใจคนที่ประสบปัญหาหรือมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย และสิ่งสำคัญคือการพาไปพบจิตแพทย์เพื่อได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม

สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

02-589-1889
Line :  @bmhh
Location & Google Map : ติวานนท์ 39
Website : bangkokmentalhealthhospital.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

พฤษภาคม 15, 2024
พฤติกรรมการบูลลี่ทำเด็กเสี่ยงซึมเศร้า

พฤติกรรมการถูกบูลลี่ กลายเป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมไทยที่พบบ่อยในเด็กที่มีการกระทำรุนแรงต่อกันทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น การล้อเลียน การตำหนิจุดด้อยของคนอื่น

พฤษภาคม 14, 2024
ลูกเครียด อย่ามองข้าม

​ใครว่าความเครียดเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ใหญ่วัยทำงานเท่านั้น จริงๆ แล้วเด็กก็สามารถมีความเครียดได้ สาเหตุของความเครียดในเด็กมีหลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องเพื่อน

พฤษภาคม 14, 2024
โรคกลัวความมืด มากกว่าแค่ความกลัว

โรคกลัวความมืด คือภาวะทางจิตที่ส่งผลต่อความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม เป็นความกลัวความมืดที่รุนแรงและไม่สมเหตุสมผล ผู้ที่เป็นโรคกลัวความมืดมักกลัว

บทความเพิ่มเติม