3 กลุ่มอาการโรคจิตเภท

Share
3 กลุ่มอาการโรคจิตเภท

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นภาวะทางจิตเวชที่ส่งผลต่อความคิด การรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม โดยผู้ป่วยโรคจิตเภทมักมีอาการหลงผิด ประสาทหลอน พูดจาสับสน ไม่ปะติดปะต่อ และมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ พฤติกรรม และความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ซึ่งสามารถแบ่งอาการต่าง ๆ ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มอาการทางความคิด ได้แก่

กลุ่มอาการทางประสาทสัมผัส ได้แก่

กลุ่มอาการทางพฤติกรรม ได้แก่

อาการของโรคจิตเภทสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่อายุ 15-25 ปี แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงวัยอื่น ๆ เช่นกัน โรคจิตเภทเป็นโรคเรื้อรังที่อาจรักษาให้หายขาดได้ยาก แต่ผู้ป่วยสามารถควบคุมอาการและใช้ชีวิตได้ตามปกติได้ด้วยการรักษาที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการใช้ยาและการรักษาทางจิตสังคม

ดังนั้นหากสงสัยว่าตนเองหรือคนรอบข้างอาจเป็นโรคจิตเภท ควรรีบไปพบจิตแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมต่อไป

สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

02-589-1889
Line :  @bmhh
Location & Google Map : ติวานนท์ 39
Website : bangkokmentalhealthhospital.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความเพิ่มเติม