8 อาการที่จะบอกว่าคุณเป็นโรคหลงตัวเอง

Share

​ใคร ๆ ก็ต้องการการชื่นชมและยอมรับ แต่ถ้าความต้องการนั้นมากเกินไปจนส่งผลให้มีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจ อาจเข้าข่ายโรคทางจิตเวชที่เรียกว่า “โรคหลงตัวเอง”

โรคหลงตัวเอง (Narcissistic Personality Disorder หรือ NPD) เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหนึ่ง มีลักษณะเด่นคือ ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง ต้องการการยกยอชื่นชม และขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ผู้ที่เป็นโรคหลงตัวเองมักมีความคิดที่ว่าตัวเองมีคุณค่า ความสามารถพิเศษเหนือกว่าผู้อื่น และสมควรได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ ส่งผลให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความหลงตัวเอง เช่น การโอ้อวด เรียกร้องความสนใจ การดูถูกดูแคลนผู้อื่น การไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และการบังคับผู้อื่นให้ทำตามสิ่งที่ตนต้องการ

เช็ก 8 อาการโรคหลงตัวเอง

  1. มีความรู้สึกมีสิทธิ์พิเศษ คิดว่าตัวเองสมควรได้รับการปฏิบัติพิเศษ
  2. เชื่อว่าตัวเองมีความสามารถพิเศษหรือความฉลาดเลิศล้ำกว่าผู้อื่น
  3. ต้องการการยกย่องชื่นชมอย่างไม่มีเหตุผล
  4. มักมีความคิดที่ว่าตัวเองมีเสน่ห์ดึงดูดหรือมีความสำคัญ
  5. เชื่อว่าตัวเองเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างดี
  6. มักอิจฉาผู้อื่นหรือคิดว่าผู้อื่นอิจฉาตัวเอง
  7. มักมีพฤติกรรมที่ถือตัวหรือหยิ่งยโส
  8. มักมีพฤติกรรมที่เรียกร้องความสนใจ

โรคหลงตัวเองอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในหลายด้าน เช่น ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง อาชีพการงาน และสุขภาพจิต โดยผู้ที่เป็นโรคหลงตัวเองอาจมีปัญหาในการเข้าสังคม มีปัญหาในการทำงาน และมีปัญหาด้านอารมณ์ เช่น ความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (PTSD)

การรักษา

โรคหลงตัวเองสามารถทำได้ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การให้คำปรึกษาแบบจิตบำบัด (Psychotherapy) การใช้ยารักษาอาการทางจิต (Psychotropic Medications) และการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การฝึกทักษะทางสังคม (Social Skills Training) และการฝึกควบคุมอารมณ์ (Anger Management)

ดังนั้น หากสงสัยว่าตัวเองหรือคนรู้จักมีอาการของโรคหลงตัวเอง ควรปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

ปรึกษาและนัดหมายจิตแพทย์

02-589-1889
Line :  @bmhh
Location : ติวานนท์ 39

บทความที่เกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์ 22, 2024
การเรียนรู้บกพร่อง รักษาได้ ถ้าเข้าใจ

หนึ่งในปัญหาที่ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนมักพบบ่อย คือ ลูกเรียนไม่ทันเพื่อน ผลการเรียนของลูกไม่ดี หรือมีการสอบตกในบางวิชา สถานการณ์เหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเป็นโรค Learning Disorder

กุมภาพันธ์ 19, 2024
รับมือปัญหาเรื่องเพื่อนในวัยรุ่น

​ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วงชีวิตวัยรุ่นหลายคนมักใช้เวลาอยู่กับ“เพื่อน”เป็นส่วนใหญ่ และเพื่อนก็มักจะมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการทางจิตใจของวัยรุ่น

กุมภาพันธ์ 16, 2024
3 กลุ่มอาการโรคจิตเภท

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นภาวะทางจิตเวชที่ส่งผลต่อความคิด การรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม โดยผู้ป่วยโรคจิตเภทมักมีอาการหลงผิด

บทความเพิ่มเติม