นี่เราแค่เศร้า หรือ เราเป็นซึมเศร้า?

Share

เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก สามารถรับรู้ เข้าใจ และตอบสนองต่ออารมณ์ต่าง ๆ ได้ “ความเศร้า” ก็เป็นความรู้สึกหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่หลายคนอาจยังสับสนว่าสิ่งที่รู้สึกอยู่ตอนนี้ เป็นเพียง “ความเศร้า” หรือเป็น “โรคซึมเศร้า” กันแน่ ซึ่งทั้ง 2 สิ่งนี้เป็นอารมณ์ที่คล้ายกันแต่มีความแตกต่างกัน ดังนี้

ความเศร้า

ซึมเศร้า

หากไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเป็นความเศร้า หรือซึมเศร้า แนะนำให้มาพบจิตแพทย์ เพื่อที่จะประเมินอาการและได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

02-589-1889
Line :  @bmhh
Location & Google Map : ติวานนท์ 39
Website : bangkokmentalhealthhospital.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความเพิ่มเติม