5 สิ่ง ที่คุณจะได้จากการทำ “ศิลปะบำบัด”

Share
ศิลปะบำบัด

ศิลปะบำบัด (Art Therapy) เป็นอีกทางเลือก ในการรักษาโรคจากจิตเวช นอกจากการใช้ยา การทำจิตบำบัด การใช้ “ศิลปะบำบัด” ในการบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพจิต นักศิลปะบำบัดจะเป็นผู้ช่วยให้ผู้รับการบำบัดได้แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และความปรารถนาที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจผ่านสื่อศิลปะต่าง ๆ เช่น การวาดภาพ การระบายสี การประดิษฐ์ การถ่ายภาพ

โดยสามารถใช้ในการรักษาปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวชได้หลากหลาย เช่น ภาวะซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคเครียดหลังเหตุการณ์รุนแรง (PTSD) พฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมต่อต้านสังคม เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก และเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ประโยชน์ที่จะได้จากการศิลปะบำบัด ได้แก่

ศิลปะบำบัดเป็นรูปแบบการบำบัดทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย สามารถใช้ร่วมกับการบำบัดอื่นๆ เช่น การบำบัดทางจิตวิทยา การบำบัดทางยา โดยกระบวนการศิลปะบำบัดจะเริ่มต้นด้วยการที่ผู้รับการบำบัดได้ทำความรู้จักกับนักศิลปะบำบัด และพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่ตัวเองเผชิญอยู่

จากนั้นนักศิลปะบำบัดจะแนะนำให้ผู้รับการบำบัดเลือกสื่อศิลปะที่เหมาะสมกับตัวเอง และเริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยนักศิลปะบำบัดจะสังเกตและคอยให้คำแนะนำและสนับสนุนผู้รับการบำบัดตลอดกระบวนการ หลังจากผู้รับการบำบัดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเสร็จสิ้นแล้ว นักศิลปะบำบัดจะชวนผู้รับการบำบัดพูดคุยเกี่ยวกับผลงานศิลปะ

โดยนักศิลปะบำบัดอาจใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การถามคำถาม การสะท้อนกลับ เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผู้รับการบำบัดเข้าใจความหมายของผลงานศิลปะของตัวเอง ซึ่งการทำศิลปะบำบัดเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไป ผู้รับการบำบัดอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวและเรียนรู้ที่จะใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพจิตของตัวเอง

ปรึกษาและนัดหมายจิตแพทย์

02-589-1889
Line :  @bmhh
Location & Google Map : ติวานนท์ 39

บทความที่เกี่ยวข้อง

เช็ก 9 พฤติกรรม
มิถุนายน 12, 2024
หยุดชอปปิงไม่ได้ สัญญาณอันตรายของโรคเสพติดการชอปปิง

การชอปปิงในออนไลน์ หรือออฟไลน์ถือเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของใครหลายคนแต่ถ้าชอปจนหยุดตัวเองไม่ได้ ซื้อของเกินความจำเป็น

how to sleep
มิถุนายน 10, 2024
How to นอนหลับอย่างมีคุณภาพ

การนอนหลับเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพของร่างกายและจิตใจของเรา โดยใช้เวลาถึง 1 ใน 3 ของชีวิตไปกับการนอนหลับ ในขณะที่เราหลับร่างกายของเราจะพักผ่อน

Mood Tracker
มิถุนายน 10, 2024
Mood Tracker เข้าใจอารมณ์ ควบคุมชีวิต

ในปัจจุบันความเครียด ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายคนกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิต เช่น อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย รู้สึกท้อแท้

บทความเพิ่มเติม