5 สิ่ง ที่คุณจะได้จากการทำ “ศิลปะบำบัด”

Share

ศิลปะบำบัด (Art Therapy) เป็นอีกทางเลือก ในการรักษาโรคจากจิตเวช นอกจากการใช้ยา การทำจิตบำบัด การใช้ “ศิลปะบำบัด” ในการบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพจิต นักศิลปะบำบัดจะเป็นผู้ช่วยให้ผู้รับการบำบัดได้แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และความปรารถนาที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจผ่านสื่อศิลปะต่าง ๆ เช่น การวาดภาพ การระบายสี การประดิษฐ์ การถ่ายภาพ

โดยสามารถใช้ในการรักษาปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวชได้หลากหลาย เช่น ภาวะซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคเครียดหลังเหตุการณ์รุนแรง (PTSD) พฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมต่อต้านสังคม เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก และเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ประโยชน์ที่จะได้จากการศิลปะบำบัด ได้แก่

ศิลปะบำบัดเป็นรูปแบบการบำบัดทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย สามารถใช้ร่วมกับการบำบัดอื่นๆ เช่น การบำบัดทางจิตวิทยา การบำบัดทางยา โดยกระบวนการศิลปะบำบัดจะเริ่มต้นด้วยการที่ผู้รับการบำบัดได้ทำความรู้จักกับนักศิลปะบำบัด และพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่ตัวเองเผชิญอยู่

จากนั้นนักศิลปะบำบัดจะแนะนำให้ผู้รับการบำบัดเลือกสื่อศิลปะที่เหมาะสมกับตัวเอง และเริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยนักศิลปะบำบัดจะสังเกตและคอยให้คำแนะนำและสนับสนุนผู้รับการบำบัดตลอดกระบวนการ หลังจากผู้รับการบำบัดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเสร็จสิ้นแล้ว นักศิลปะบำบัดจะชวนผู้รับการบำบัดพูดคุยเกี่ยวกับผลงานศิลปะ

โดยนักศิลปะบำบัดอาจใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การถามคำถาม การสะท้อนกลับ เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผู้รับการบำบัดเข้าใจความหมายของผลงานศิลปะของตัวเอง ซึ่งการทำศิลปะบำบัดเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไป ผู้รับการบำบัดอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวและเรียนรู้ที่จะใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพจิตของตัวเอง

ปรึกษาและนัดหมายจิตแพทย์

02-589-1889
Line :  @bmhh
Location & Google Map : ติวานนท์ 39

บทความที่เกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์ 22, 2024
การเรียนรู้บกพร่อง รักษาได้ ถ้าเข้าใจ

หนึ่งในปัญหาที่ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนมักพบบ่อย คือ ลูกเรียนไม่ทันเพื่อน ผลการเรียนของลูกไม่ดี หรือมีการสอบตกในบางวิชา สถานการณ์เหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเป็นโรค Learning Disorder

กุมภาพันธ์ 19, 2024
รับมือปัญหาเรื่องเพื่อนในวัยรุ่น

​ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วงชีวิตวัยรุ่นหลายคนมักใช้เวลาอยู่กับ“เพื่อน”เป็นส่วนใหญ่ และเพื่อนก็มักจะมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการทางจิตใจของวัยรุ่น

กุมภาพันธ์ 16, 2024
3 กลุ่มอาการโรคจิตเภท

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นภาวะทางจิตเวชที่ส่งผลต่อความคิด การรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม โดยผู้ป่วยโรคจิตเภทมักมีอาการหลงผิด

บทความเพิ่มเติม