“ทำไมคนนั้นดีกว่า ทำไมคนนู้นเก่งกว่า” พฤติกรรมของคนชอบเปรียบเทียบ!!!

Share
พฤติกรรมของคนชอบเปรียบเทียบ!!!

ปัญหาการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่น มักมีให้เห็นบ่อยครั้งในสังคมซึ่งมักก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี เช่น ทำให้เกิดความวิตกกังวลและความเครียด ทำให้เกิดความรู้สึกต่ำต้อยและขาดความมั่นใจ ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และอาจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าได้

ทั้งนี้ การเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอาจมีประโยชน์บ้างในบางกรณี เช่น ใช้เป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนาตัวเองหรือแสวงหาความสำเร็จ แต่สิ่งสำคัญคือต้องเปรียบเทียบอย่างมีสติและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น บริบท ความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละคน

หากเราพบว่ามีพฤติกรรมชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจนเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้น ก็ควรหาวิธีรับมือกับพฤติกรรมดังกล่าว เช่น

หากปัญหาการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันมากจนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง ก็ควรปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อขอความช่วยเหลือและหาแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านี้ต่อไป

ปรึกษาและนัดหมายจิตแพทย์

02-589-1889
Line :  @bmhh
Location : ติวานนท์ 39

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความเพิ่มเติม