เอกลักษณ์ วงศ์อภัย

จิตวิทยาคลินิก

ประวัติการศึกษา

 • ปี 2549 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปี 2545 วิทยาศาสตรบัณทิต สาขาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

การบำบัดรักษาพิเศษ

 • โรควิตกกังวล
 • โรคซึมเศร้า
 • ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
 • โรคสมาธิสั้น
 • โรคย้ำคิดย้ำทำ
 • การจัดการอารมณ์และความเครียด
 • ปัญหาสัมพันธภาพ
 • การฝึกทักษะทางสังคม
 • ทักษะการสื่อสารและเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น
 • การปรับพฤติกรรม
 • ทักษะการแก้ไขปัญหา

ท่านสามารถนัดหมายแพทย์ ได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ : 02-589-1889

เอกลักษณ์ วงศ์อภัย