นพ.อานุภาพ ชัยยุทโธ

จิตแพทย์ผู้ใหญ่

ประวัติการศึกษา

 • 2564 วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต
 • 2559 แพทยศาสตรบัณทิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การบำบัดรักษาพิเศษ

 • โรควิตกกังวล
 • โรคซึมเศร้า
 • โรคแพนิค
 • โรคเครียด,ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
 • โรคย้ำคิดย้ำทำ
 • โรคจิตเภท
 • โรคนอนไม่หลับ
 • โรคอารมณ์สองขั้ว (ไบโพลาร์)
 • โรคติดแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสารเสพติด
 • ปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

วัน

เวลา

เสาร์ สัปดาห์ที่ 1,3,5

08.00 – 12.00