รศ.นพ.มนัท สูงประสิทธิ์

จิตเวชศาสตร์

Specialty

 • จิตเวช

Qualifications

 • จิตเวช

Educations

 • แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Board certifications

 • จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, UK
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
 • วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์

Special clinical interest

 • จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

Conditions treated

 • โรคทางจิตเวช

Professional membership

 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
 • สมาชิก สมาคมซาเทียร์ แห่งประเทศไทย

วัน

เวลา

Wednesday

14.00 – 20.00