ดวงมาลย์ พละไกร

จิตวิทยาคลินิก

ประวัติการศึกษา :

 • 2555 วิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2550 วิทยาศาสตรบัณทิต สาขาจิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]

การบำบัดรักษาพิเศษ :

 • โรควิตกกังวล
 • โรคซึมเศร้า
 • ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
 • โรคสมาธิสั้น
 • โรคย้ำคิดย้ำทำ
 • การจัดการอารมณ์และความเครียด
 • ปัญหาสัมพันธภาพ
 • การฝึกทักษะทางสังคม
 • ทักษะการสื่อสารและเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น
 • การปรับพฤติกรรม
 • ทักษะการแก้ไขปัญหา

งานวิจัย/งานตีพิมพ์ :

 • 2023 “Factors Related to Diet Pills Usage in College Students” Journal of the Psychiatric Association of Thailand, volume 58: number 4 October – December 2013
 • 2022 Palagrai Duangman. (2022). Cognitive Training for Elderly in Cases Study of Learning Activities for the Older Adults. Nontaburi.Sukhothai Thammathirat Open University.
 • 2020 The Result of Practice Relaxation and Mindfulness Technique in CBT Group for Chronic Pain Patients (Virture Reality Presentation For IASP 2020 World Congress on Pain, Amsterdam, Netherlands)
 • 2013 “The Study of Difficulty Index of Thai and English Alphabets” Journal of Clinical Psychology, volume 44: number 2 October – December 2013
 • 2012 “Reliability of WAIS III in psychiatric patients” Journal of Clinical Psychology, volume
  43 : number 1 January – September 2012

วัน

เวลา

เสาร์

09.00 - 14.00

ดวงมาลย์ พละไกร