คุณสุวิสา แตงหอม

นักศิลปะบำบัด

ประวัติการศึกษา

 • 2566 หลักสูตรนักสังคมสงเคราะห์ การดูแลและจัดการเคสรายกรณี University of Utah, United States – College of Social Work สหรัฐอเมริกา
 • 2558 ปริญญาโท ด้านศิลปะบำบัด Goldsmiths, University of London, ประเทศอังกฤษ 
 • 2546 ประกาศนียบัตรบัณทิตการแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การบำบัดรักษาพิเศษ

 • โรควิตกกังวล
 • โรคซึมเศร้า
 • ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
 • โรคสมาธิสั้น
 • โรคย้ำคิดย้ำทำ
 • การจัดการอารมณ์และความเครียด
 • ปัญหาสัมพันธภาพ
 • การฝึกทักษะทางสังคม
 • ทักษะการสื่อสารและเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น
 • การปรับพฤติกรรม
 • ทักษะการแก้ไขปัญหา
 • พัฒนาการเด็ก
 • เด็กที่มีภาวะเปราะบาง

วัน

เวลา

จันทร์

14.00 – 19.00

ศุกร์

10.00 – 15.00

เสาร์

11.00 – 19.00

อาทิตย์

08.00 – 12.00