นพ.ธนวัฒน์ ขุราษี

จิตเวชผู้ใหญ่

ประวัติการศึกษา

 • 2566  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Global Mental Health  มหาวิทยาลัยกลาสโกว สหราชอาณาจักร
 • 2561  วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2557  แพทยศาสตรบัณทิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยมอันดับ 2)

การบำบัดรักษาพิเศษ

 • โรควิตกกังวล
 • โรคซึมเศร้า
 • โรคแพนิค
 • โรคเครียด,ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
 • โรคย้ำคิดย้ำทำ
 • โรคจิตเภท
 • โรคนอนไม่หลับ
 • โรคอารมณ์สองขั้ว (ไบโพลาร์)
 • โรคติดแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสารเสพติด
 • ปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

วัน

เวลา

วันอังคาร

17:00 – 20:00

วันอาทิตย์

08.00 – 20.00