พ่อแม่รังแกฉัน เสี่ยงกระทบพัฒนาการ 4 ด้านของลูก

Share

ความรักจากพ่อและแม่ เป็นความรักที่จริงใจและประเสริฐที่สุด แต่พ่อแม่หลายท่านที่รักลูกมากเกินไป เช่น ปกป้องลูกมากเกินไป ไม่ให้ลูกเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต, คาดหวังในตัวลูกสูงเกินไป กดดันลูกให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่พ่อแม่กำหนดไว้, ควบคุมลูกมากเกินไป ไม่ให้ลูกมีอิสระในการตัดสินใจหรือการกระทำของตัวเอง, มอบความรักให้ลูกมากเกินไป จนลูกกลายเป็นศูนย์กลางของจักรวาล เป็นต้น กลายเป็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจของลูกจนก่อให้เกิดผลเสียในด้านต่าง ๆ ได้แก่

เพราะฉะนั้น พ่อแม่ควรรักลูกอย่างเหมาะสม โดยให้ความรัก ความเอาใจใส่ และการสนับสนุนลูกอย่างเพียงพอ แต่ขณะเดียวกันก็ควรปล่อยให้ลูกได้เรียนรู้ เติบโต และเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวเอง เพื่อให้ลูกสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

02-589-1889
Line :  @bmhh
Location & Google Map : ติวานนท์ 39

บทความที่เกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์ 22, 2024
การเรียนรู้บกพร่อง รักษาได้ ถ้าเข้าใจ

หนึ่งในปัญหาที่ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนมักพบบ่อย คือ ลูกเรียนไม่ทันเพื่อน ผลการเรียนของลูกไม่ดี หรือมีการสอบตกในบางวิชา สถานการณ์เหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเป็นโรค Learning Disorder

กุมภาพันธ์ 19, 2024
รับมือปัญหาเรื่องเพื่อนในวัยรุ่น

​ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วงชีวิตวัยรุ่นหลายคนมักใช้เวลาอยู่กับ“เพื่อน”เป็นส่วนใหญ่ และเพื่อนก็มักจะมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการทางจิตใจของวัยรุ่น

กุมภาพันธ์ 16, 2024
3 กลุ่มอาการโรคจิตเภท

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นภาวะทางจิตเวชที่ส่งผลต่อความคิด การรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม โดยผู้ป่วยโรคจิตเภทมักมีอาการหลงผิด

บทความเพิ่มเติม