สังเกตก่อนสาย ลูกชอบเอาแต่ใจ ใช่ ”ฮ่องเต้ซินโดรม” หรือเปล่า?

Share
สังเกตก่อนสาย ลูกชอบเอาแต่ใจ

การที่เด็กมีอารมณ์ ความรู้สึกเอาแต่ใจบ้างในบางครั้ง ถือเป็นเรื่องปกติที่ตัวเขาเองยังจัดการอารมณ์ได้ไม่ดีพอเท่ากับผู้ใหญ่ แต่หากเด็กเริ่มมีลักษณะนิสัยเอาแต่ใจ ต้องการสิ่งใดต้องได้สิ่งนั้น, ขาดความอดทน ไม่สามารถรอคอยสิ่งใดได้นาน, ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองได้, ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้, และขาดความรับผิดชอบ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองได้ อาจเป็นสัญญาณของภาวะฮ่องเต้ซินโดรม

ฮ่องเต้ซินโดรม (Little Emperor Syndrome) คือ กลุ่มอาการของเด็กที่ถูกเลี้ยงดูอย่างตามใจ โดยพ่อแม่ตอบสนองความต้องการของเด็กตลอดเวลา ไม่ปล่อยให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะอดทนหรือจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง มักพบในเด็กที่เติบโตมาในสังคมที่พ่อแม่มีความคาดหวังสูงกับลูก ต้องการให้ลูกประสบความสำเร็จ จึงพยายามตอบสนองความต้องการของลูกอย่างเต็มที่ โดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อลูกในอนาคต

ผลกระทบของฮ่องเต้ซินโดรม อาจมีต่อทั้งตัวเด็กเองและสังคม ดังนี้

การแก้ไขฮ่องเต้ซินโดรม สามารถทำได้โดยการปรับพฤติกรรมการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ดังนี้

นอกจากนี้ พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก แสดงออกถึงความรักและความเข้าใจในตัวลูก ไม่ตามใจลูกมากเกินไป แต่หากปรับแล้วยังไม่ดีขึ้น แนะนำพบจิตแพทย์เพื่อวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการรักษาให้เหมาะสม

สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

02-589-1889
Line :  @bmhh
Location & Google Map : ติวานนท์ 39
Website : bangkokmentalhealthhospital.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความเพิ่มเติม