ไม่ต้องทนเบื่องาน ลอง 8 วิธีจัดการความรู้สึก “เบื่องาน”

Share

ความรู้สึกเบื่องานเป็นอาการที่หลายคนต้องเผชิญหน้ามาตลอดชีวิตการทำงาน ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ความเบื่อหน่ายในงานที่ทำซ้ำ ๆ ความกลัวจากความล้มเหลว หรือความไม่มั่นใจในความสามารถตนเอง แต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไร การจัดการความรู้สึกเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้สามารถดำเนินงานไปได้ในที่สุด 

8 วิธีการจัดการความรู้สึกเบื่องานอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. การรับรู้และยอมรับความรู้สึก: ขั้นแรกในการจัดการความรู้สึกคือการรับรู้และยอมรับสิ่งที่ตัวเองกำลังรู้สึกอยู่ หากปฏิเสธหรือซ่อนความรู้สึกเหล่านี้ มันอาจทำให้เพิ่มความไม่สมดุลในจิตใจได้
  2. การสำรวจสาเหตุของความรู้สึก: หลังจากที่รับรู้ความรู้สึกเหล่านี้แล้ว ควรทำการสำรวจสาเหตุที่ทำให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น อาจเป็นเพราะงานที่นำมาทำทุกวันส่งผลให้เริ่มรู้สึกเบื่อหน่าย เป็นต้น การรู้ว่าสาเหตุคืออะไรจะช่วยให้มองหาวิธีการแก้ไขได้มากขึ้น
  3. การกำหนดเป้าหมายและแผนการ: เมื่อรู้สาเหตุแล้ว ควรกำหนดเป้าหมายที่จะช่วยให้ความรู้สึกเบื่องานเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น เป้าหมายเหล่านี้อาจเป็นการทำงานที่น่าสนใจในช่วงเวลาหนึ่ง การพัฒนาทักษะใหม่ หรือการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน
  4. การจัดการเวลาและกำหนดลำดับความสำคัญ: การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขสถานการณ์นี้ ลองกำหนดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำ และแบ่งเวลาให้กับงานที่มีความสำคัญมากที่สุด
  5. การพักผ่อนและการฟื้นฟูอารมณ์: การพักผ่อนอย่างเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้สามารถรับมือกับความรู้สึกไม่อยากทำงานได้ เช่น การออกกำลังกาย การฟังเพลง การทำสิ่งที่ชอบ เป็นต้น
  6. การพูดคุยและแสดงความรู้สึก: การพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือหัวหน้าเกี่ยวกับความรู้สึกที่เบื่องาน อาจช่วยให้เราได้ข้อเสนอแนะและมุมมองภายนอกเพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์
  7. การพัฒนาทักษะและความรู้: การเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ อาจช่วยเพิ่มความน่าสนใจในงานที่ทำอยู่และช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการทำงาน
  8. การหาแรงบันดาลใจ: การค้นหาแรงบันดาลใจจากงานหรือความสำเร็จของผู้อื่นที่ทำให้คุณรู้สึกกระตือรือร้นที่จะทำงาน

ทั้งนี้การจัดการความรู้สึกเบื่องานเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างท้าทาย แต่ถ้าลองจัดการความรู้สึกเบื่องานแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการเบื่องานจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในประจำวัน แนะนำให้มาพบจิตแพทย์และนักจิตวิทยาเพื่อช่วยรักษาให้ดีขึ้น 

ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย  คงสกนธ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์ 22, 2024
การเรียนรู้บกพร่อง รักษาได้ ถ้าเข้าใจ

หนึ่งในปัญหาที่ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนมักพบบ่อย คือ ลูกเรียนไม่ทันเพื่อน ผลการเรียนของลูกไม่ดี หรือมีการสอบตกในบางวิชา สถานการณ์เหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเป็นโรค Learning Disorder

กุมภาพันธ์ 19, 2024
รับมือปัญหาเรื่องเพื่อนในวัยรุ่น

​ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วงชีวิตวัยรุ่นหลายคนมักใช้เวลาอยู่กับ“เพื่อน”เป็นส่วนใหญ่ และเพื่อนก็มักจะมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการทางจิตใจของวัยรุ่น

กุมภาพันธ์ 16, 2024
3 กลุ่มอาการโรคจิตเภท

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นภาวะทางจิตเวชที่ส่งผลต่อความคิด การรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม โดยผู้ป่วยโรคจิตเภทมักมีอาการหลงผิด

บทความเพิ่มเติม