จิตบำบัดแนวซาเทียร์

Share
จิตบำบัดแนวซาเทียร์

การทำจิตบำบัดมีหลากหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีจุดมุ่งหมายและวิธีการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ และการวางแผนการรักษาของนักจิตบำบัด อีกหนึ่งรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เรียกว่า การทำจิตบำบัดแนวซาเทียร์ (Satir)

ซาเทียร์ (Satir) คือ แนวคิดทางจิตวิทยาที่พัฒนาโดย เวอร์จิเนีย ซาเทียร์ (Virginia Satir) นักจิตบำบัดชาวอเมริกัน มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ โดยให้ความสำคัญกับการเข้าใจตนเองทั้งด้านบวกและด้านลบ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพตรงไปตรงมา และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

ซึ่งการบำบัดแนวซาเทียร์ไม่ได้ให้สำคัญกับความรู้สึกหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว แต่เน้นการจัดการกับประสบการณ์ทุกขั้นที่เกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการบำบัด

เป้าหมายของการทำจิตบำบัดแนวซาเทียร์

สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

02-589-1889
Line :  @bmhh
Location & Google Map : ติวานนท์ 39
Website : bangkokmentalhealthhospital.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความเพิ่มเติม