สัญญาณเตือนโรคอัลไซเมอร์

Share

ก่อนอื่นต้องมารู้จักโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) โรคที่เกิดจากภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด พบได้ประมาณ 60-70% ของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมทั้งหมด เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของเซลล์ประสาทในสมองลดลง ส่งผลให้สูญเสียความสามารถในการคิด จำ เรียนรู้ และสื่อสาร

สัญญาณเตือนโรคอัลไซเมอร์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะหลัก ๆ ได้แก่

ระยะเริ่มต้น

ระยะลุกลาม

อาการเหล่านี้อาจไม่แสดงออกมาพร้อมกันทั้งหมด และอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม หากมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสม โดยโรคนี้หากรู้ตัวเร็วสามารถรักษาเพื่อชะลอความเสื่อมของเซลล์ประสาทในสมองลงได้

สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

02-589-1889
Line :  @bmhh
Location & Google Map : ติวานนท์ 39

บทความที่เกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์ 22, 2024
การเรียนรู้บกพร่อง รักษาได้ ถ้าเข้าใจ

หนึ่งในปัญหาที่ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนมักพบบ่อย คือ ลูกเรียนไม่ทันเพื่อน ผลการเรียนของลูกไม่ดี หรือมีการสอบตกในบางวิชา สถานการณ์เหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเป็นโรค Learning Disorder

กุมภาพันธ์ 19, 2024
รับมือปัญหาเรื่องเพื่อนในวัยรุ่น

​ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วงชีวิตวัยรุ่นหลายคนมักใช้เวลาอยู่กับ“เพื่อน”เป็นส่วนใหญ่ และเพื่อนก็มักจะมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการทางจิตใจของวัยรุ่น

กุมภาพันธ์ 16, 2024
3 กลุ่มอาการโรคจิตเภท

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นภาวะทางจิตเวชที่ส่งผลต่อความคิด การรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม โดยผู้ป่วยโรคจิตเภทมักมีอาการหลงผิด

บทความเพิ่มเติม