5 วิธีจัดการความเครียด สู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Share
5 วิธีจัดการความเครียด สู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ความเครียดเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาในการทำงาน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาความสัมพันธ์ และปัญหาสุขภาพ  หากไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้อย่างเหมาะสม อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ

5 ฝึกจัดการความเครียด

  1. การสังเกตตัวเอง คือ การช่วยให้รับรู้ถึงวิธีการตอบสนองต่อปัญหาของตัวเอง โดยบันทึกไดอารี่ของเหตุการณ์และการตอบสนองของตัวเอง ทั้งทางพฤติกรรม ความคิด ความรู้สึก และปฏิกิริยาทางร่างกาย ซึ่งช่วยให้เห็นรูปแบบของปฏิกิริยาตอบสนองบางอย่างที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ได้ เช่น การมองโลกแง่ลบ พฤติกรรมหลีกเลี่ยงปัญหา
  2. ปรับเปลี่ยนความคิด เวลามีเหตุการณ์ความเครียดเกิดขึ้น คนเรามักมีความคิดอัตโนมัติที่มองเหตุการณ์นั้นไปในทางลบ ความคิดลบส่งผลให้เกิดอารมณ์ลบ การฝึกตรวจสอบความคิดอัตโนมัติที่เกิดขึ้นว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ หรือเป็นความคิดที่ก่อประโยชน์แก่ตัวเองหรือไม่ เรียนรู้ที่จะแปลความหมายของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมและตรงกับความเป็นจริงมากขึ้น
  3. ฝึกผ่อนคลาย ฝึกคลายกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย อาจร่วมกับการจินตนาการถึงภาพที่ช่วยให้ผ่อนคลาย และการฝึกหายใจ ใช้ตอนเผชิญกับเหตุการณ์ความเครียด ซึ่งจะช่วยลดปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกาย
  4. จัดสรรเวลาให้เหมาะสม แบ่งเวลาชีวิตให้สมดุล ระหว่างงาน ครอบครัว การพักผ่อน งานอดิเรก เป็นต้น ให้บันทึกเวลาที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบัน แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเวลาที่ต้องการให้เป็นจริง
  5. การจัดการปัญหา เริ่มด้วยระบุปัญหาให้ชัดเจน คิดหาวิธีแก้ปัญหาหลายๆ ทางแล้วเลือกทางที่น่าจะดีที่สุดและนำไปใช้จริงได้ ลองปฏิบัติ จากนั้นประเมินผล

ทั้งนี้ การจัดการความเครียดเป็นสิ่งสำคัญ หากไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้อย่างเหมาะสม อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคกระเพาะอาหาร โรคลำไส้แปรปรวน โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ เพราะฉะนั้นหากรู้สึกเครียด ควรหาวิธีจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม เพื่อให้สุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง แต่ถ้าไม่สามารถจัดการความเครียดได้แนะนำมาพบจิตแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาที่เหมาะสม

พญ.ณัฏฐพัชร์ ลำเลียงพล จิตแพทย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความเพิ่มเติม