กินมากกว่าปกติ กินน้อยกว่าปกติ อาจเป็นสัญญาณของโรคพฤติกรรมการกินผิดปกติ

Share

โรคพฤติกรรมการกินผิดปกติ (Eating Disorders) เป็นโรคที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะจิตใจ เช่น ในกลุ่มที่กินน้อยกว่าปกติอาจมีค่านิยมเกี่ยวกับรูปร่างที่ผอมบาง และมีการอดอาหารที่ผิดวิธี ขณะเดียวกันในกลุ่มที่กินเยอะกว่าปกติอาจมีพฤติกรรมที่กินเยอะจนไม่สามารถควบคุมตนเองได้ จึงส่งผลให้บางคนเกิดความกังวลมาก กลายเป็นโรคพฤติกรรมการกินผิดปกติ โดยโรคนี้พบได้บ่อยแต่มักจะถูกมองข้าม  ซึ่งถ้าหากปล่อยไว้อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

4 กลุ่มโรค พฤติกรรมการกินผิดปกติ หรือ Eating Disorder

  1. Anorexia nervosa  เป็นกลุ่มที่มีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างมาก จนส่งผลต่อพฤติกรรมการกิน ทำให้กินน้อยลง นำไปสู่น้ำหนักตัวที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
  2. Bulimia nervosa   เป็นกลุ่มที่มีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างมาก แต่ก็ควบคุมให้ตัวเองหยุดกินไม่ได้ จึงมีช่วงเวลาที่กินอาหารปริมาณมากแบบควบคุมไม่อยู่ หลังจากนั้นก็เกิดความรู้สึกผิด และพยายามชดเชยในสิ่งที่กินเข้าไป โดยการทำให้ตัวเองอาเจียน หรือ ออกกำลังกายมากจนเกินไป
  3. Binge eating disorders  เป็นกลุ่มที่ควบคุมให้ตัวเองหยุดกินไม่ได้ จึงมีช่วงเวลาที่กินอาหารปริมาณมากแบบควบคุมไม่อยู่
  4. Other eating disorders คือ โรคทางการกินซึ่งอยู่นอกเหนือโรคที่พบบ่อยข้างต้น

ทั้งนี้ การวินิจฉัยโรคโรคพฤติกรรมการกินผิดปกติ ไม่ได้วิเคราะห์จากการกินมาก กินน้อย หรือ น้ำหนักตัว เพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องวิเคราะห์ให้ลึกถึงความคิด ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับการกิน, รูปร่าง, ระยะเวลาที่เป็น, และผลกระทบที่เกิดขึ้น หากสงสัยว่าตนเองเริ่มมีอาการที่มีลักษณะพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติ ควรรีบมาพบจิตแพทย์ เพื่อเข้ารับการรักษา หากได้รับการรักษาเร็วก็จะมีโอกาสหายขาดได้

นายแพทย์ณชารินทร์ พิภพทรรศนีย์
จิตแพทย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

สิงหาคม 17, 2023
โรคพฤติกรรมการกินผิดปกติไม่น่ากลัว หากรีบเข้ารับการรักษา

โรคพฤติกรรมการกินผิดปกติ หรือ Eating Disorders เป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ เพียงแค่สังเกตอาการของตัวเอง หรือ คนรอบข้าง ว่ามีพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติไปจากเดิมหรือไม่

สิงหาคม 17, 2023
สายกินไม่หยุด ควบคุมการกินไม่ได้  เช็กลิสต์ให้แน่ใจ อาจเข้าข่ายโรคพฤติกรรมการกินผิดปกติ!

หากเริ่มมีอาการเหล่านี้ เช่น ไม่สามารถควบคุมปริมาณอาหารที่กินได้ หรือกินเท่าไหร่ก็อิ่ม บางทีหลังกินอาหารเสร็จแล้วมีอาการคลื่นไส้และวิ่งไปอาเจียน

กุมภาพันธ์ 22, 2024
การเรียนรู้บกพร่อง รักษาได้ ถ้าเข้าใจ

หนึ่งในปัญหาที่ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนมักพบบ่อย คือ ลูกเรียนไม่ทันเพื่อน ผลการเรียนของลูกไม่ดี หรือมีการสอบตกในบางวิชา สถานการณ์เหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเป็นโรค Learning Disorder

บทความเพิ่มเติม