ขี้กังวลไปหมดทุกเรื่อง อาจเข้าข่าย  “โรควิตกกังวลทั่วไป”

Share

ปัจจุบันทุกคนต้องเผชิญกับความวิตกกังวล  ความเครียด จากการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การทำงาน การเรียน การสอบ เป็นต้น ซึ่งความกลัวหรือความกังวลเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงของชีวิต โดยในคนปกติความเครียด วิตกกังวลจะหายไปเมื่อเหตุการณ์สิ้นสุดลง แต่เมื่อไหร่ที่ความกังวลนั้นยากต่อการรับมือและเป็นมานานกว่า 6 เดือน อาจทำให้กลายเป็น “โรควิตกกังวลทั่วไป” ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจและการใช้ชีวิตประจำวัน

นายแพทย์ณชารินทร์ พิภพทรรศนีย์ จิตแพทย์โรงพยาบาล BMHH – Bangkok Mental Health Hospital กล่าวว่า โรควิตกกังวลทั่วไป (Generalized Anxiety Disorder)  เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งที่มีระดับความกังวลที่มากกว่าปกติอย่างต่อเนื่อง ในหลาย ๆ เรื่อง จนส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น ทำให้ไม่สามารถควบคุมหรือปรับตัวให้รับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้

อาการของโรควิตกกังวลทั่วไป ได้แก่ 

สาเหตุของการเกิดโรควิตกกังวลทั่วไปนั้น มักประกอบด้วยหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยในด้านพันธุกรรม เช่น ถ้าพ่อแม่เป็นโรควิตกกังวล ลูกก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ในการเป็นโรควิตกกังวลเช่นกัน รวมถึงสภาพแวดล้อม การเลี้ยงดู การเลียนแบบพฤติกรรมจากพ่อแม่หรือคนใกล้ชิด การเจอกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดโรควิตกกังวล

การรักษาโรควิตกกังวลทั่วไป มีทั้งการรักษาด้วยยา และจิตบำบัด ซึ่งยาจะช่วยปรับสมดุลสารเคมีในสมอง และช่วยบรรเทาอาการลง และสามารถกลับมาใช้ชีวิต รับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ส่วนการรักษาด้วยจิตบำบัดคือ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อเรียนรู้เข้าใจในตัวโรค เข้าใจสาเหตุ อาการ และการจัดการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความวิตกกังวลเพื่อให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้ในที่สุด 

ทั้งนี้ เราสามารถลดความเสี่ยงของโรควิตกกังวลได้ โดยการหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ การใช้สารเสพติด ซึ่งอาจกระตุ้นให้วิตกกังวลกว่าเดิมได้, หลีกเลี่ยงความเครียด พยายามทำจิตใจให้ผ่อนคลายด้วยการฝึกลมหายใจ หรือทำกิจกรรม งานอดิเรกที่จะช่วยลดหรือเบี่ยงเบนจากความเครียด, นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์พร้อมกับสังเกตความรู้สึกตัวเองอยู่เสมอ และถ้าหากรู้ตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีความเครียด วิตกกังวลต่อเรื่องต่าง ๆ ได้ง่าย ควรเข้ามาปรึกษาจิตแพทย์ หรือ นักจิตวิทยา เพื่อปรับความคิดและการใช้ชีวิตประจำวัน

นายแพทย์ณชารินทร์ พิภพทรรศนีย์
จิตแพทย์โรงพยาบาล BMHH – Bangkok Mental Health Hospital

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความเพิ่มเติม