รู้จัก 3 วิธีจัดการปัญหา-เพิ่มคุณค่าให้ตัวเอง

Share
วิธีจัดการปัญหา

เชื่อว่าใครหลายคนเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกเหนื่อยล้า เบื่อ ไม่อยากทำอะไรแต่ก็มีธุระให้จัดการ ซึ่งถ้าไม่จัดการธุระเหล่านั้นให้เสร็จ สุดท้ายก็จะทำให้เรารู้สึกไม่ชอบที่ตัวเองเป็นแบบนี้ และอาจส่งผลให้มองตัวเองในแง่ลบ หากเกิดอาการแบบนี้บ่อย ๆ อาจทำให้เกิดการเห็นคุณค่าในตัวเองลดลงหรือ self-esteem

3 วิธีเพิ่มคุณค่าให้ตัวเอง

  1. ควรลำดับธุระที่ต้องจัดการก่อนและหลังตามความสำคัญ เช่น เดือนนี้มีธุระ 4 อย่างอาจแบ่งวันนี้ทำธุระก่อน 2 อย่าง อีก 2 อย่างไว้ค่อยจัดการในสัปดาห์ถัดไป 
  2. แต่ถ้าอยู่ในจุดที่ไม่สามารถทำให้ตัวเองลุกขึ้นมาจัดการกับธุระต่อได้ อาจลองหาสิ่งที่น่าสนใจทำหลังเสร็จธุระ เช่น อาจลองนัดเพื่อนมากินข้าวใกล้บริเวณนั้น หรือการให้รางวัลตัวเองโดยการไปช้อปปิ้ง เป็นต้น 
  3. บอกธุระที่วางแผนจะทำกับคนใกล้ชิด เพื่อช่วยกระตุ้นความรู้สึกให้อยากทำตามคำพูดของตัวเองที่ให้ไว้ หรือขอให้ทำนัดพบนักจิตวิทยาเพื่อช่วยปรับตารางให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่ต้องทำให้มากขึ้นก็ได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อไหร่ที่ทำตามแผนที่วางไว้ได้ ควรกล่าวชื่นชมตัวเองแบบออกเสียงต่อหน้ากระจกหรือพูดกับตัวเองในใจเพื่อเพิ่มการเห็นคุณค่าในตัวเอง แต่ถ้ายังรู้สึกไม่ดีเมื่อการวางแผนจัดการธุระของตัวเองไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือรู้สึกว่าคุณค่าของตัวเองลดลง แนะนำให้มาพบจิตแพทย์เพื่อพูดคุยและให้คำปรึกษา 

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความเพิ่มเติม