สังเกต “สัญญาณเตือนฆ่าตัวตาย” รู้เร็ว ช่วยทัน

Share

ปัจจุบันมีข่าวการฆ่าตัวตายมาให้เห็นเป็นระยะ บางคนใช้วิธีนี้เพื่อให้พ้นจากความทุกข์และความเศร้า ทำให้หลายคนมองว่า การฆ่าตัวตาย คือทางออกของปัญหาต่าง ๆ โดยคนที่มีความคิดอยากฆ่าตัวตายจะมีสัญญาณบางอย่างให้กับคนใกล้ชิด แต่บางคนอาจไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือสัญญาณของการฆ่าตัวตาย

เช็กสัญญาณฆ่าตัวตายจาก 3 ด้านดังนี้

 1. คำพูด
  • พูดว่า มีความคิดอยากตาย พูดถึงวิธีการฆ่าตัวตาย
  • รู้สึกสิ้นหวัง
  • รู้สึกตนเองเป็นภาระ
  • ไม่มีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่
  • ไม่มีทางออก
 2. พฤติกรรม
  • เมื่อใครสักคนประสบปัญหาชีวิต การสูญเสีย การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อาจมีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย
  • มีพฤติกรรมใช้ยาเสพติด สุรา
  • ทำกิจกรรมที่เคยทำไม่ได้ แยกตัวจากสังคม
  • บอกลา
  • โอนมรดก มอบของมีค่า
  • มีอาการของโรคซึมเศร้า
 3. อารมณ์
  • ซึมเศร้า
  • วิตกกังวล
  • ไม่สนใจทำสิ่งที่เคยทำ ทำอะไรก็ไม่มีความสุข
  • หงุดหงิดตลอดเวลา

อย่างไรก็ตามเมื่อเห็นสัญญาณเตือนการฆ่าตัวตายของคนใกล้ชิด สิ่งที่ต้องทำคือ เข้าไปพูดคุยช่วยเหลือพร้อมรับฟังกันและกันอย่างเข้าใจ ไม่ตัดสิน พูดคุยระบายความรู้สึกคลายความทุกข์ในใจจะทำให้เกิดกำลังใจและความสบายใจ สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ เพราะการรับฟังนั้นถือเป็นพลังที่ดีที่สุด

แพทย์หญิงณัฏฐพัชร์ ลำเลียงพล
จิตแพทย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์ 22, 2024
การเรียนรู้บกพร่อง รักษาได้ ถ้าเข้าใจ

หนึ่งในปัญหาที่ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนมักพบบ่อย คือ ลูกเรียนไม่ทันเพื่อน ผลการเรียนของลูกไม่ดี หรือมีการสอบตกในบางวิชา สถานการณ์เหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเป็นโรค Learning Disorder

กุมภาพันธ์ 19, 2024
รับมือปัญหาเรื่องเพื่อนในวัยรุ่น

​ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วงชีวิตวัยรุ่นหลายคนมักใช้เวลาอยู่กับ“เพื่อน”เป็นส่วนใหญ่ และเพื่อนก็มักจะมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการทางจิตใจของวัยรุ่น

กุมภาพันธ์ 16, 2024
3 กลุ่มอาการโรคจิตเภท

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นภาวะทางจิตเวชที่ส่งผลต่อความคิด การรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม โดยผู้ป่วยโรคจิตเภทมักมีอาการหลงผิด

บทความเพิ่มเติม