ติดสุรา อย่าชะล่าใจ รู้ต้วช้าการรักษาก็ยิ่งยาก

Share

การดื่มแอลกอฮอล์หรือสุรา ได้สร้างปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรง เนื่องจากฤทธิ์ของสุราจะไปควบคุมสมองส่วนความคิด การตัดสินใจและการใช้เหตุผล ทำให้ผู้ที่ดื่มนั้นขาดสติ ขาดการยับยั้งชั่งใจ เกิดความรู้สึกคึกคะนอง จนเกิดผลกระทบตามมาหลายด้าน ทั้งการเข้าสังคม การทำงาน ความสัมพันธ์ และสุขภาพจิต ทั้งนี้การเสพติดแอลกอฮอล์สามารถรักษาได้ ดังนี้

แพทย์หญิงอริยาภรณ์ ตั้งชีวินศิริกูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์ 22, 2024
การเรียนรู้บกพร่อง รักษาได้ ถ้าเข้าใจ

หนึ่งในปัญหาที่ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนมักพบบ่อย คือ ลูกเรียนไม่ทันเพื่อน ผลการเรียนของลูกไม่ดี หรือมีการสอบตกในบางวิชา สถานการณ์เหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเป็นโรค Learning Disorder

กุมภาพันธ์ 19, 2024
รับมือปัญหาเรื่องเพื่อนในวัยรุ่น

​ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วงชีวิตวัยรุ่นหลายคนมักใช้เวลาอยู่กับ“เพื่อน”เป็นส่วนใหญ่ และเพื่อนก็มักจะมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการทางจิตใจของวัยรุ่น

กุมภาพันธ์ 16, 2024
3 กลุ่มอาการโรคจิตเภท

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นภาวะทางจิตเวชที่ส่งผลต่อความคิด การรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม โดยผู้ป่วยโรคจิตเภทมักมีอาการหลงผิด

บทความเพิ่มเติม