เช็กอาการนอนไม่หลับแบบไหนต้องพบแพทย์

Share

หากมีปัญหาการนอนหลับยาก หลับไม่สนิท ตื่นง่าย และใช้ยานอนหลับมานานกว่า 4 สัปดาห์ จนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต เช่น การทำงาน การเรียน และสุขภาพ อาจจะเข้าข่ายโรคนอนไม่หลับ แนะนำให้มาพบจิตแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษา

เช็ก 3 อาการที่ควรปรึกษาแพทย์

  1. มีปัญหาในการนอนหลับหรือหลับไม่สนิทเป็นเวลานานกว่า 1 เดือน
  2. ใช้ยานอนหลับนานกว่า 2 ถึง 4 สัปดาห์
  3. การนอนไม่หลับส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย การทำงาน หรือการใช้ชีวิต

แนวทางการดูแลตนเองเบื้องต้น เมื่อมีอาการนอนไม่หลับให้ปฏิบัติดังนี้

การประเมินผู้ป่วยที่มาด้วยอาการนอนไม่หลับ

แพทย์จะเริ่มจากการซักประวัติ ตรวจร่างกายโดยละเอียด เพื่อแยกอาการนอนไม่หลับออกจากความผิดปกติทางการนอนอื่น ๆ เช่น อาการขาดหายใจระหว่างการนอน (Obstructive sleep apnea)  จากนั้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการวิเคราะห์หาสาเหตุทั้งทางร่างกาย สภาพจิตใจ หรือปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดปัญหาในการนอน

นอกจากนี้ อาจมีการขอให้ผู้ป่วยบันทึกพฤติกรรมการนอนและตื่นของตนเอง เพื่อใช้ในการประเมินสาเหตุและความรุนแรงของการนอนไม่หลับ และช่วยติดตามความคืบหน้าระหว่างการรักษา หากแพทย์สงสัยว่ามีความผิดปกติของการนอนที่ซับซ้อน อาจแนะนำให้ใช้การตรวจ Polysomnogram โดยการเฝ้าดูสัญญาณต่าง ๆ ของร่างกาย และบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่โรงพยาบาลตลอดทั้งคืน

นพ.ณชารินทร์ พิภพทรรศนีย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์ 22, 2024
การเรียนรู้บกพร่อง รักษาได้ ถ้าเข้าใจ

หนึ่งในปัญหาที่ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนมักพบบ่อย คือ ลูกเรียนไม่ทันเพื่อน ผลการเรียนของลูกไม่ดี หรือมีการสอบตกในบางวิชา สถานการณ์เหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเป็นโรค Learning Disorder

กุมภาพันธ์ 19, 2024
รับมือปัญหาเรื่องเพื่อนในวัยรุ่น

​ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วงชีวิตวัยรุ่นหลายคนมักใช้เวลาอยู่กับ“เพื่อน”เป็นส่วนใหญ่ และเพื่อนก็มักจะมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการทางจิตใจของวัยรุ่น

กุมภาพันธ์ 16, 2024
3 กลุ่มอาการโรคจิตเภท

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นภาวะทางจิตเวชที่ส่งผลต่อความคิด การรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม โดยผู้ป่วยโรคจิตเภทมักมีอาการหลงผิด

บทความเพิ่มเติม