1 ในสาเหตุของโรคซึมเศร้า อาจมาจากพันธุกรรม

Share

พันธุกรรม ถือเป็นหนึ่งในสาเหตุ ของการเกิดโรคซึมเศร้าได้ โดยมีการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีคนในครอบครัวเป็นโรคซึมเศร้า มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ที่ไม่มีประวัติในครอบครัว โดยหากมีพ่อหรือแม่เป็นโรคซึมเศร้า จะมีความเสี่ยงประมาณ 20-40% หากมีพี่น้องเป็นโรคซึมเศร้า จะมีความเสี่ยงประมาณ 10-20% และหากมีฝาแฝดเป็นโรคซึมเศร้า จะมีความเสี่ยงสูงถึง 60-80%

การศึกษาทางพันธุกรรมพบว่า โรคซึมเศร้าเกี่ยวข้องกับยีนหลายตัว โดยยีนเหล่านี้อาจส่งผลต่อการทำงานของสารสื่อประสาทในสมอง เช่น เซโรโทนิน โดพามีน และนอร์เอพิเนฟริน ซึ่งสารสื่อประสาทเหล่านี้มีบทบาทสำคัญต่ออารมณ์ การเรียนรู้ ความจำ และการควบคุมพฤติกรรม

นอกจากพันธุกรรมแล้ว โรคซึมเศร้ายังเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาพแวดล้อม การเลี้ยงดู เหตุการณ์ชีวิตที่เครียด หรือการใช้สารเสพติด แต่ปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับโรคซึมเศร้าน้อยกว่าพันธุกรรม

ดังนั้น หากมีคนในครอบครัวเป็นโรคซึมเศร้า ควรสังเกตอาการของตัวเอง หากมีอาการของโรคซึมเศร้า ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม โดยการรักษาโรคซึมเศร้าสามารถทำได้ด้วยยา จิตบำบัด หรือการรักษาทั้งสองวิธีร่วมกัน

ปรึกษาและนัดหมายจิตแพทย์

02-589-1889
Line :  @bmhh
Location & Google Map : ติวานนท์ 39
Website : bangkokmentalhealthhospital.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์ 22, 2024
การเรียนรู้บกพร่อง รักษาได้ ถ้าเข้าใจ

หนึ่งในปัญหาที่ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนมักพบบ่อย คือ ลูกเรียนไม่ทันเพื่อน ผลการเรียนของลูกไม่ดี หรือมีการสอบตกในบางวิชา สถานการณ์เหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเป็นโรค Learning Disorder

กุมภาพันธ์ 19, 2024
รับมือปัญหาเรื่องเพื่อนในวัยรุ่น

​ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วงชีวิตวัยรุ่นหลายคนมักใช้เวลาอยู่กับ“เพื่อน”เป็นส่วนใหญ่ และเพื่อนก็มักจะมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการทางจิตใจของวัยรุ่น

กุมภาพันธ์ 16, 2024
3 กลุ่มอาการโรคจิตเภท

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นภาวะทางจิตเวชที่ส่งผลต่อความคิด การรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม โดยผู้ป่วยโรคจิตเภทมักมีอาการหลงผิด

บทความเพิ่มเติม