ส่อง 2 ปัจจัยสำคัญ อาจนำไปสู่โรคจิตเภท

Share

ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคจิตเภทร้อยละ 0.88 พบได้ทั้งเพสชายและเพศหญิงพอ ๆ กัน ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่เชื่อว่าอาจมาจาก 2 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่

  1. ปัจจัยทางด้านชีวภาพ
    • พันธุกรรม ญาติพี่น้องของผู้ป่วยมีโอกาสเป็นโรคจิตเภทสูงกว่าประชากรทั่วไป ยิ่งมีความใกล้ชิดทางสายเลือดมากก็ยิ่งมีโอกาสมาก โดยพบว่าความเสี่ยงของประชากรทั่วไปคือร้อยละ 1, ความเสี่ยงของพี่น้องผู้ป่วยคือร้อยละ 9, ความเสี่ยงของลูกที่พ่อหรือแม่ป่วยคือร้อยละ 13, ความเสี่ยงของคู่แฝดผู้ป่วย(แฝดคนละใบ)คือร้อยละ 17, ความเสี่ยงของคู่แฝดผู้ป่วย(แฝดไข่ใบเดียวกัน)คือร้อยละ 48
    • ระบบสารเคมีในสมองไม่สมดุล
    • ปริมาณเนื้อสมองน้อยกว่าปกติ และการทำงานโดยภาพรวมของสมองลดลง ซึ่งจะสัมพันธ์กับอาการด้านลบ การตอบสนองต่อการรักษาไม่ดี บกพร่องด้านการรับรู้ความเข้าใจ
  2. ปัจจัยทางด้านสังคมและครอบครัว

สภาพครอบครัวมีผลต่อการกำเริบของโรค พบว่าครอบครัวของผู้ป่วยที่อาการกำเริบบ่อย จะมีการใช้อารมณ์ต่อกันสูง เช่น การตำหนิวิพากษ์วิจารณ์ มีท่าทีไม่เป็นมิตร หรือจู้จี้ยุ่งเกี่ยวกับผู้ป่วยมากเกินไป อย่างไรก็ตาม การรักษา

โรคจิตเภทจะช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคจิตเภทยังควรได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แพทย์หญิงณัฏฐพัชร์ ลำเลียงพล
จิตแพทย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

พฤษภาคม 15, 2024
พฤติกรรมการบูลลี่ทำเด็กเสี่ยงซึมเศร้า

พฤติกรรมการถูกบูลลี่ กลายเป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมไทยที่พบบ่อยในเด็กที่มีการกระทำรุนแรงต่อกันทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น การล้อเลียน การตำหนิจุดด้อยของคนอื่น

พฤษภาคม 14, 2024
ลูกเครียด อย่ามองข้าม

​ใครว่าความเครียดเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ใหญ่วัยทำงานเท่านั้น จริงๆ แล้วเด็กก็สามารถมีความเครียดได้ สาเหตุของความเครียดในเด็กมีหลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องเพื่อน

พฤษภาคม 14, 2024
โรคกลัวความมืด มากกว่าแค่ความกลัว

โรคกลัวความมืด คือภาวะทางจิตที่ส่งผลต่อความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม เป็นความกลัวความมืดที่รุนแรงและไม่สมเหตุสมผล ผู้ที่เป็นโรคกลัวความมืดมักกลัว

บทความเพิ่มเติม