ส่อง 2 ปัจจัยสำคัญ อาจนำไปสู่โรคจิตเภท

Share

ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคจิตเภทร้อยละ 0.88 พบได้ทั้งเพสชายและเพศหญิงพอ ๆ กัน ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่เชื่อว่าอาจมาจาก 2 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่

  1. ปัจจัยทางด้านชีวภาพ
    • พันธุกรรม ญาติพี่น้องของผู้ป่วยมีโอกาสเป็นโรคจิตเภทสูงกว่าประชากรทั่วไป ยิ่งมีความใกล้ชิดทางสายเลือดมากก็ยิ่งมีโอกาสมาก โดยพบว่าความเสี่ยงของประชากรทั่วไปคือร้อยละ 1, ความเสี่ยงของพี่น้องผู้ป่วยคือร้อยละ 9, ความเสี่ยงของลูกที่พ่อหรือแม่ป่วยคือร้อยละ 13, ความเสี่ยงของคู่แฝดผู้ป่วย(แฝดคนละใบ)คือร้อยละ 17, ความเสี่ยงของคู่แฝดผู้ป่วย(แฝดไข่ใบเดียวกัน)คือร้อยละ 48
    • ระบบสารเคมีในสมองไม่สมดุล
    • ปริมาณเนื้อสมองน้อยกว่าปกติ และการทำงานโดยภาพรวมของสมองลดลง ซึ่งจะสัมพันธ์กับอาการด้านลบ การตอบสนองต่อการรักษาไม่ดี บกพร่องด้านการรับรู้ความเข้าใจ
  2. ปัจจัยทางด้านสังคมและครอบครัว

สภาพครอบครัวมีผลต่อการกำเริบของโรค พบว่าครอบครัวของผู้ป่วยที่อาการกำเริบบ่อย จะมีการใช้อารมณ์ต่อกันสูง เช่น การตำหนิวิพากษ์วิจารณ์ มีท่าทีไม่เป็นมิตร หรือจู้จี้ยุ่งเกี่ยวกับผู้ป่วยมากเกินไป อย่างไรก็ตาม การรักษา

โรคจิตเภทจะช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคจิตเภทยังควรได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แพทย์หญิงณัฏฐพัชร์ ลำเลียงพล
จิตแพทย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์ 22, 2024
การเรียนรู้บกพร่อง รักษาได้ ถ้าเข้าใจ

หนึ่งในปัญหาที่ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนมักพบบ่อย คือ ลูกเรียนไม่ทันเพื่อน ผลการเรียนของลูกไม่ดี หรือมีการสอบตกในบางวิชา สถานการณ์เหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเป็นโรค Learning Disorder

กุมภาพันธ์ 19, 2024
รับมือปัญหาเรื่องเพื่อนในวัยรุ่น

​ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วงชีวิตวัยรุ่นหลายคนมักใช้เวลาอยู่กับ“เพื่อน”เป็นส่วนใหญ่ และเพื่อนก็มักจะมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการทางจิตใจของวัยรุ่น

กุมภาพันธ์ 16, 2024
3 กลุ่มอาการโรคจิตเภท

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นภาวะทางจิตเวชที่ส่งผลต่อความคิด การรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม โดยผู้ป่วยโรคจิตเภทมักมีอาการหลงผิด

บทความเพิ่มเติม