ด้อยค่าตัวเอง สัญญาณบ่งบอก Low Self – esteem

Share

คุณเคยมีความรู้สึกลบต่อตัวเอง มองว่าตัวเองไร้ค่า ไม่ดีพอ ไม่เก่ง ไม่สวย ไม่หล่อ ไม่น่ารัก ไม่ฉลาด ไม่ประสบความสำเร็จ ไม่เป็นที่รักของใคร ๆ ซึ่งอาการเหล่านี้อาจกำลังเข้าข่าย Low Self-Esteem

Low Self-Esteem มีความสัมพันธ์กับโรคซึมเศร้าโดยตรง เพราะคนที่มีความนับถือตัวเองต่ำ ไม่มั่นใจในตัวเองเลย เมื่อต้องเจอวิกฤติในชีวิต พวกเขามักตีความเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นว่ามีต้นเหตุมาจากตัวเอง และมองว่าตัวเองไม่มีความสามารถ หรือไม่ดีพอที่จะจัดการแก้ปัญหาได้

Low self esteem สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราได้หลายด้าน เช่น

หากพบว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดมีอาการของ Low self esteem ควรรีบปรึกษาแพทย์หรือนักจิตวิทยา เพื่อรับการรักษาและคำแนะนำที่เหมาะสม นอกจากการรักษาทางการแพทย์แล้ว เราสามารถส่งเสริมความนับถือตัวเองได้ด้วยตัวเราเอง เช่น เรียนรู้ที่จะรักและยอมรับตัวเอง ตั้งเป้าหมายและพยายามทำตามเป้าหมาย ใช้เวลากับคนที่ให้ความรักและการสนับสนุน มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองานอดิเรกที่ชอบ

การเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข หากเรามีความนับถือตัวองที่ดี เราจะรู้สึกมั่นใจ กล้าที่จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

02-589-1889
Line :  @bmhh
Location : ติวานนท์ 39

บทความที่เกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์ 22, 2024
การเรียนรู้บกพร่อง รักษาได้ ถ้าเข้าใจ

หนึ่งในปัญหาที่ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนมักพบบ่อย คือ ลูกเรียนไม่ทันเพื่อน ผลการเรียนของลูกไม่ดี หรือมีการสอบตกในบางวิชา สถานการณ์เหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเป็นโรค Learning Disorder

กุมภาพันธ์ 19, 2024
รับมือปัญหาเรื่องเพื่อนในวัยรุ่น

​ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วงชีวิตวัยรุ่นหลายคนมักใช้เวลาอยู่กับ“เพื่อน”เป็นส่วนใหญ่ และเพื่อนก็มักจะมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการทางจิตใจของวัยรุ่น

กุมภาพันธ์ 16, 2024
3 กลุ่มอาการโรคจิตเภท

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นภาวะทางจิตเวชที่ส่งผลต่อความคิด การรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม โดยผู้ป่วยโรคจิตเภทมักมีอาการหลงผิด

บทความเพิ่มเติม