“โรคย้ำคิด ย้ำทำ” เป็นง่าย พบบ่อย แต่รักษาได้

Share
โรคย้ำคิด ย้ำทำ เป็นง่าย พบบ่อย แต่รักษาได้

โรคย้ำคิดย้ำทำ เป็นโรคที่พบได้บ่อย มีอาการเรื้อรัง ซึ่งอาจส่งผลอย่างมากต่อการใช้ชีวิตในประจำวันในหลายด้าน ทั้งการทำงาน และ ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง โดยจะมีอาการที่ไม่สามารถหยุดการคิดและพฤติกรรมการทำอะไรซ้ำ ๆ เช่น ล้างมือซ้ำ ๆ, ตรวจสอบประตูซ้ำ ๆ  เป็นต้น หากมีอาการเข้าข่าย แนะนำมาปรึกษาจิตแพทย์เพื่อรับการประเมินและวินิจฉัยอย่างถูกต้องในเข้ารับการรักษาที่ถูกต้อง

การรักษาโรคย้ำคิดย้ำทำ

รักษาโรคย้ำคิดย้ำทำ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การใช้ยา ร่วมกับ การทำจิตบำบัด ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างผู้ป่วย และทีมการรักษา โดยยากลุ่มหลักที่ใช้ในการรักษาโรคนี้คือ Serotonin selective reuptake inhibitors (SSRIs) ซึ่งจะช่วยปรับระดับของสารสื่อประสาท Serotonin ในสมองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการรักษาด้วยยาอาจต้องใช้เวลานาน 8 ถึง 12 สัปดาห์ จึงจะเริ่มเห็นการตอบสนองที่ชัดเจน และควรมาติดตามการรักษาตามที่แพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

การทำจิตบำบัด เช่น  การบำบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy หรือ CBT) ผ่านเทคนิค Exposure and Response Prevention (ERP) เป็นอีกองค์ประกอบที่สำคัญของการรักษาโรคย้ำคิดย้ำทำ โดยมีจุดมุ่งหมายคือการพยายามให้ผู้ป่วยหลุดพ้นวงจรย้ำคิด-ย้ำทำ ผ่านการพยายามยับยั้งการทำพฤติกรรมย้ำทำ เมื่อได้รับการกระตุ้น

นพ.ณชารินทร์ พิภพทรรศนีย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

เช็ก 9 พฤติกรรม
มิถุนายน 12, 2024
หยุดชอปปิงไม่ได้ สัญญาณอันตรายของโรคเสพติดการชอปปิง

การชอปปิงในออนไลน์ หรือออฟไลน์ถือเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของใครหลายคนแต่ถ้าชอปจนหยุดตัวเองไม่ได้ ซื้อของเกินความจำเป็น

how to sleep
มิถุนายน 10, 2024
How to นอนหลับอย่างมีคุณภาพ

การนอนหลับเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพของร่างกายและจิตใจของเรา โดยใช้เวลาถึง 1 ใน 3 ของชีวิตไปกับการนอนหลับ ในขณะที่เราหลับร่างกายของเราจะพักผ่อน

Mood Tracker
มิถุนายน 10, 2024
Mood Tracker เข้าใจอารมณ์ ควบคุมชีวิต

ในปัจจุบันความเครียด ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายคนกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิต เช่น อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย รู้สึกท้อแท้

บทความเพิ่มเติม