โรงพยาบาล BMHH เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ

Share

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 โรงพยาบาล BMHH – Bangkok Mental Health Hospital  เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ โดยมี ศ.รณชัย คงสกนธ์ จิตแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาล BMHH เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “Pharmacological management in GAD” นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อ “Pharmacology of Agomelatine in Anxiety” ซึ่งภายในงานมีจิตแพทย์และเภสัชกรทั้งจากโรงพยาบาล BMHH และ โรงพยาบาลต่าง ๆ เข้าร่วมฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้กันจำนวนมาก

บทความที่เกี่ยวข้อง

มกราคม 15, 2024
ArtStory Event and “Alex & The Gang” Show Case ครั้งแรก พื้นที่แห่งโอกาสของเด็กพิเศษ ต่อยอดงานศิลป์สู่การสร้างอาชีพ

การจัดงาน ArtStory Event and “Alex & The Gang” Show Case ที่ชั้น 4 สยามพารากอน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 ถือเป็นการจุดประกายความคิด และมุมมองใหม่ๆ ของสังคมไทยที่มีกับเด็กพิเศษ (ออทิสติก)

กุมภาพันธ์ 22, 2024
การเรียนรู้บกพร่อง รักษาได้ ถ้าเข้าใจ

หนึ่งในปัญหาที่ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนมักพบบ่อย คือ ลูกเรียนไม่ทันเพื่อน ผลการเรียนของลูกไม่ดี หรือมีการสอบตกในบางวิชา สถานการณ์เหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเป็นโรค Learning Disorder

กุมภาพันธ์ 19, 2024
รับมือปัญหาเรื่องเพื่อนในวัยรุ่น

​ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วงชีวิตวัยรุ่นหลายคนมักใช้เวลาอยู่กับ“เพื่อน”เป็นส่วนใหญ่ และเพื่อนก็มักจะมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการทางจิตใจของวัยรุ่น

บทความเพิ่มเติม