สิ่งเสพติด เลิกขาดได้ รักษาได้ด้วยจิตบำบัด

Share
สิ่งเสพติด เลิกขาดได้

การติดยาเสพติดถือเป็นปัญหาด้านจิตเวช องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดให้โรคติดยาเสพติด (Substance Use Disorder) เป็นกลุ่มของโรคทางจิตเวชที่เกิดจากการใช้สารเสพติดอย่างผิดปกติ ส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต

โดยผู้ป่วยจะมีลักษณะอาการที่สำคัญ ได้แก่ ใช้สารเสพติดอย่างต่อเนื่องหรือซ้ำๆ โดยไม่คำนึงถึงผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น, ไม่สามารถควบคุมการใช้สารเสพติดได้, ต้องการสารเสพติดมากขึ้นเรื่อย ๆ, เกิดอาการถอนยาเมื่อหยุดใช้สารเสพติด

การติดยาเสพติด เป็นโรคที่รักษาให้หายได้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วยและครอบครัว ผู้ป่วยจะต้องมีความตั้งใจที่จะเลิกใช้สารเสพติด และครอบครัวจะต้องให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ป่วยในการรักษา โดยการรักษาโรคติดยาเสพติดมีหลายวิธี เช่น

การรักษาโรคติดยาเสพติดต้องใช้เวลาและความพยายามจากผู้ป่วยและครอบครัว ผู้ป่วยจะต้องมีความตั้งใจที่จะเลิกใช้สารเสพติดและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ครอบครัวจะต้องให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ป่วยในทุกๆ ด้าน จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยโรคติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษาอย่างถูกต้อง มีอัตราการเลิกใช้สารเสพติดได้สำเร็จประมาณ 60-70%

หากพบว่าคนรอบข้างมีอาการของโรคติดยาเสพติด ควรรีบเข้ารับการบำบัดรักษา เพราะการรักษาโรคติดยาเสพติดจะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้

สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

02-589-1889
Line :  @bmhh
Location & Google Map : ติวานนท์ 39
Website : bangkokmentalhealthhospital.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

เช็ก 9 พฤติกรรม
มิถุนายน 12, 2024
หยุดชอปปิงไม่ได้ สัญญาณอันตรายของโรคเสพติดการชอปปิง

การชอปปิงในออนไลน์ หรือออฟไลน์ถือเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของใครหลายคนแต่ถ้าชอปจนหยุดตัวเองไม่ได้ ซื้อของเกินความจำเป็น

how to sleep
มิถุนายน 10, 2024
How to นอนหลับอย่างมีคุณภาพ

การนอนหลับเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพของร่างกายและจิตใจของเรา โดยใช้เวลาถึง 1 ใน 3 ของชีวิตไปกับการนอนหลับ ในขณะที่เราหลับร่างกายของเราจะพักผ่อน

Mood Tracker
มิถุนายน 10, 2024
Mood Tracker เข้าใจอารมณ์ ควบคุมชีวิต

ในปัจจุบันความเครียด ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายคนกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิต เช่น อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย รู้สึกท้อแท้

บทความเพิ่มเติม