Toxic People ความคิดที่เป็นพิษต่อผู้อื่น

Share
Toxic People ความคิดที่เป็นพิษต่อผู้อื่น
Toxic People ความคิดที่เป็นพิษต่อผู้อื่น

​เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า Toxic หรือ Toxic People กันมาบ้าง และคงไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนกลุ่มนี้ เพราะคำว่า Toxic ในภาษาอังกฤษหมายถึงพิษ ดังนั้นคนที่เป็น Toxic People จึงมักจะมีความคิดความอ่านที่เป็นพิษต่อผู้อื่น

สาเหตุของการเป็น Toxic People มีหลายสาเหตุ และไม่ได้เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลมาจากสาเหตุหลายๆ อย่างที่ผสมผสานกัน ได้แก่

  1. ประสบการณ์ในวัยเด็ก: การถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่วุ่นวาย เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ถูกทารุณกรรม รังแก หรือถูกกดดันให้ประสบความสำเร็จ หรือการขาดความรักความอบอุ่นและการสนับสนุนจากครอบครัว มักเป็นปมฝังใจทำให้บุคคลนั้นมีพฤติกรรมหรือทัศนคติที่ไม่ดี
  2. ปัญหาสุขภาพจิต: บุคคลนั้นอาจมีปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า โรคไบโพลาร์ โรคบุคลิกภาพก้าวร้าว โรคบุคลิกภาพหลงตัวเอง
  3. ความคิดและความเชื่อที่ผิดเพี้ยน: คนที่เป็น Toxic People มักเชื่อว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น เชื่อว่าโลกหมุนรอบตัวเอง ชอบมองโลกในแง่ร้าย หรือในทางกลับกันอาจคิดว่าตัวเองไม่ดีพอ กลัวความล้มเหลว จึงต้องแสดงออกมาในลักษณะ Toxic เพื่อซ่อนความกลัวเหล่านั้น
  4. พฤติกรรมเลียนแบบ: อาจเห็นแบบอย่างมาจากคนรอบข้าง, เรียนรู้จากสื่อต่างๆ ,หรือเคยได้รับการปฏิบัติแบบ toxic จากคนอื่น
  5. ปัจจัยทางชีวภาพ: ส่วนหนึ่งของการเป็น Toxic People อาจมาจากพันธุกรรม หรือสารเคมีในสมอง

ผลลัพธ์ของการเป็น Toxic People ที่สามารถพบได้บ่อยคือ ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่น คนรอบข้าง หรือแม้กระทั่งคนสนิท, ส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต, ส่งผลต่อการทำงาน การเรียน และคุณภาพชีวิตโดยรวม ซึ่งหากเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ผลกระทบเหล่านี้จะลดลง สิ่งสำคัญคือต้องมีความอดทนและไม่ท้อถอย หรือขอความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาหรือนักบำบัด

สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

02-589-1889
Line :  @bmhh
Location & Google Map : ติวานนท์ 39
Website : bangkokmentalhealthhospital.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

พฤษภาคม 15, 2024
พฤติกรรมการบูลลี่ทำเด็กเสี่ยงซึมเศร้า

พฤติกรรมการถูกบูลลี่ กลายเป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมไทยที่พบบ่อยในเด็กที่มีการกระทำรุนแรงต่อกันทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น การล้อเลียน การตำหนิจุดด้อยของคนอื่น

พฤษภาคม 14, 2024
ลูกเครียด อย่ามองข้าม

​ใครว่าความเครียดเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ใหญ่วัยทำงานเท่านั้น จริงๆ แล้วเด็กก็สามารถมีความเครียดได้ สาเหตุของความเครียดในเด็กมีหลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องเพื่อน

พฤษภาคม 14, 2024
โรคกลัวความมืด มากกว่าแค่ความกลัว

โรคกลัวความมืด คือภาวะทางจิตที่ส่งผลต่อความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม เป็นความกลัวความมืดที่รุนแรงและไม่สมเหตุสมผล ผู้ที่เป็นโรคกลัวความมืดมักกลัว

บทความเพิ่มเติม